Πολλές εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια ευνοήθηκαν από τη διενέργεια παράλληλων εξαγωγών, ιδίως όταν άρχισε η διαδοχική μείωση των τιμών. Το εν λόγω μέγεθος έως το 2014 κατέγραφε διαχρονική υποχώρηση, ενώ το 2015  αυξήθηκε απότομα κατά 31%, στα €401,64 εκ. (*). Σημαντική άνοδο εμφάνισε και η ποσότητα των διακινούμενων σκευασμάτων, στις 19,13 εκ. συσκευασίες (αύξηση της τάξης του 90%). 

Ακολούθως, το 2016 επικράτησε τάση σταθεροποίησης, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα. Αναλυτικά, η συνολική αξία υποχώρησε οριακά στα €400,28 εκ., ενώ η ποσότητα των διακινούμενων σκευασμάτων αυξήθηκε κατά 1,6%, στις 19,44 εκ. συσκευασίες.

Όσο αναφορά το 2017,  η συνολική αξία υποχώρησε στα €384,49 εκ. που μεταφράζεται σε μείωση 3,9%. Από την άλλη, η ποσότητα των διακινούμενων σκευασμάτων αυξήθηκε στις 20,57 εκ. συσκευασίες, που πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 5,8%

Σε σχέση πάντως με το επίπεδο του 2009, το παράλληλο εμπόριο εμφανίζεται μειωμένο κατά 40,82% σε αξία και 6,7% σε όγκο.

pharmaceu1

Οι εξαγωγές αποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των φαρμακαποθηκών, καθώς οι μειώσεις στα περιθώρια κέρδους τα τελευταία χρόνια, η καθυστερημένη είσπραξη των απαιτήσεων από τα φαρμακεία και οι πιέσεις που ασκούν οι φαρμακοβιομηχανίες (δεν χορηγούν πιστώσεις μεγαλύτερες των 2 μηνών) έχουν καταστήσει την εξεύρεση άμεσης ρευστότητας επιτακτική ανάγκη. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, αν δεν διενεργούνταν παράλληλες εξαγωγές, αρκετές επιχειρήσεις θα είχαν σταματήσει τις δραστηριότητές τους.

* Τα ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων των κατόχων άδειας κυκλοφορίας. Δεν έχουν αφαιρεθεί clawback και rebate.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top