• Πρώτη εταιρεία στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών ήταν η PWC με €33,8 εκ. (30/6/2017), καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην κατάταξη των ισολογισμών (353 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις).
  • Δεύτερη σε κύκλο εργασιών ήταν η ΣΟΛ με €32,3 εκ., κατέχοντας όμως με διαφορά την πρώτη θέση στον κλάδο αναφορικά με τον αριθμό των ελεγμένων ισολογισμών (1.877).
  • Τρίτη ήταν η Deloitte (30/06/2017) με έσοδα €24,2 εκ. και 233 δημοσιευμένους ισολογισμούς.
  • Τέταρτη κατατάχθηκε η Ernst & Young (30/06/2017) με κύκλο εργασιών €22,4 εκ., ελέγχοντας 215 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.
  • Η Grant Thornton βρέθηκε στην πέμπτη θέση βάσει κύκλου εργασιών (30/06/2017), στα €22,2 εκ., ελέγχοντας 643 οικονομικές καταστάσεις (δεύτερη θέση σε αριθμό ισολογισμών).
  • Ακολούθως κατατάχθηκε η KPMG (30/06/2017) με €14,9 εκ., ενώ ο αριθμός των δημοσιευμένων ισολογισμών που υπέγραψε ανήλθε στους 192.
  • Η PKF Ευρωελεγκτική βρέθηκε στην έβδομη θέση με €4,56 εκ., ελέγχοντας 294 ισολογισμούς (4η θέση στη σχετική κατάταξη).
  • Τέλος, η Mazars κατέλαβε την όγδοη θέση με €4,21 εκ., με τον αριθμό των οικονομικών καταστάσεων να ανέρχεται στις 116.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top