Οι Πελάτες μας

Η Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS) με 30ετή παρουσία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνόλου της Ελληνικής αγοράς, με περισσότερους από 1400 πελάτες, και αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παρόχους οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης.

Ανταποκρινόμενη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον προσφέρει στους πελάτες της ευέλικτες λύσεις παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών. Την IB.HS για την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης εμπιστεύονται όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων, οι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες καθώς και οι μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαϊκές κλπ.
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.