Γαλακτοκομικά προϊόντα

Με μειωμένο κύκλο εργασιών έκλεισε το 2016 για τη ΦΑΓΕ επί ελληνικού εδάφους, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, που έδωσε η εταιρεία στη δημοσιότητα.

Συν τοις άλλοις, το πιο σημαντικό στοιχείο - σύμφωνα με τον ισολογισμό της γαλακτοβιομηχανίας - είναι ότι τα καθαρά αποτελέσματα εμφανίστηκαν ζημιογόνα, σε αντίθεση με τη χρήση του 2015.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά, που γινόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Εκεί, σημειωνόταν ότι τα αποτελέσματά της στην Ελλάδα είναι σαφώς επηρεασμένα από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

"Στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο σε ασυνεπείς πελάτες, αποφασίσαμε να ελαττώσουμε και σε ορισμένες των περιπτώσεων να διακόψουμε, τη διάθεση των προϊόντων μας στους λιγότερο φερέγγυους πελάτες, γεγονός το οποίο επηρέασε συν τοις άλλοις τις πωλήσεις μας", αναφεροταν μεταξύ άλλων.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι κρατάει την πρωτιά στην αγορά γιαουρτιού στη χώρα μας, η εταιρεία της οικογένειας Φιλίππου εμφανίζεται με μείωση όγκου και αξίας κατά 6% και 2,3% σε όγκο και αξία αντίστοιχα.

 

DATA (ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Κύκλος εργασιών

•    2016: 159,1 εκατ. ευρώ
•    2015: 182,5 εκατ. ευρώ

 

Αποτελέσματα μετά τους φόρους

•    2016: (12,4 εκατ. ευρώ)
•    2015: 541 χιλ. ευρώ

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.