Ελληνική Οικονομία

Στην έναρξη των διαδικασιών εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της προχώρησε η Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ. Στόχος - σύμφωνα με την εταιρεία - είναι η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας, η περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και η πληρέστερη εξυπηρέτηση των αγορών, με αξιοποίηση όλης της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα του Ομίλου θα εξακολουθήσει να διακρίνεται σε δύο βασικούς κλάδους, στον κλάδο τον Τεχνικών Υφασμάτων και στον κλάδο της Συσκευασίας.

Στo πλαίσιo της ως άνω εσωτερικής αναδιάρθωσης του Ομίλου, μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

α) Η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία "Pareen LTD", με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, μεταβιβάστηκε στην επίσης κατά 100% θυγατρική με την επωνυμία "Synthetic (Holdings) Ltd", η οποία εδρεύει στον Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών τις οποίες έλαβε η εταιρεία ως αντάλλαγμα.

β) Η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία "Thrace Linq Inc" με έδρα το Summerville των Η.Π.Α. και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία τεχνικών υφασμάτων, από την εταιρεία "Delta Real Estate Investments LLC" με έδρα επίσης το Summerville των Η.Π.Α., η οποία είναι κάτοχος του ακινήτου, τμήμα του οποίου στεγάζει την δραστηριότητα της "Thrace Linq Inc". Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία "Delta Real Estate Investments LLC" μετονομάστηκε σε "Thrace Linq Inc".

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εσωτερικήαναδιάρθρωση των συμμετοχών του Ομίλου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά του μεγέθη.

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.