Ελληνική Οικονομία

Οκτώ ταυτόχρονες συμφωνίες  συμβολαιακής    γεωργίας  υπέγραψε   η   Παγκρήτια  Συνεταιριστική    Τράπεζα.  Εκτός  από  χρηματοδοτική  στήριξη,  η  τράπεζα  παρέχει  τεχνογνωσία   σε   θέματα  εξαγωγών,     ασφάλισης  εξαγωγικών    πιστώσεων,  καθώς  και  ασφάλισης  του  συνόλου  των  θερμοκηπιακών  εγκαταστάσεων   και   της  αγροτικής παραγωγής.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου (Ε.Α.Σ.Μ.). Πρόκειται για έναν από  τους μεγαλύτερους Αγροτικούς Συνεταιριστικούς στην Κρήτη που υποστηρίζει  παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες και αριθμεί 600 ενεργά μέλη.

Η  εξαγωγική  επιχείρηση,  Γεώργιος  Ζαχαριαδάκης  και  Σια  ΟΕ.  Η  εταιρία  ασχολείται με την εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων προς τις  αγορές του εξωτερικού και κυρίως την Αυστρία και τη Γερμανία.

Η ΒΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε., εταιρία που δραστηριοποιείται κατ' αποκλειστικότητα  στον κλάδο παραγωγής τυποποίησης εμπορίας και διακίνησης βιολογικών  προϊόντων, τα οποία διαθέτει στην εγχώρια αγορά και σε επιλεγμένους οίκους  του εξωτερικού.

Η ΕΑΣ Ιεράπετρας «Η  Ενωση», συνεταιρισμός με μεγάλη παρέμβαση στον τομέα  παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας και με διευρυμένες συνεργασίες στο  χώρο των γεωργικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και γεωργικού εξοπλισμού. Αριθμεί πάνω από 1.200 μέλη, φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των  μελών των Αγροτικών συνεταιρισμών - μελών της.

Η Προβατάκης Ιωάννης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με εξειδίκευση στην εμπορία  πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς  και στην προώθησή τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Αριθμεί πάνω  από 100 πιστοποιημένους παραγωγούς - μέλη.

Ο  Αγροτικός  Συνεταιρισμός  "Το  Νησί".  Συνεταιρισμός  αποτελούμενος  από 20 μέλη που στοχεύσει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος  ολοκληρωμένης  διαχείρισης,  συλλογής,  διαλογής,  τυποποίησης  και  αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.

Η  Αφοί  Προϊστάκη  ΑΕ,  εταιρία  που  δραστηριοποιείται  στην  εμπορία  ελαιολάδου,  πιστοποιημένη  για  τα  βιολογικά  προϊόντα  που  διαθέτει.  Δραστηριοποιείται στην προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου  ΣΗΤΕΙΑ Π.Ο.Π, σε μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.

Η Αγροδίκτυο Α.Ε. Δημοπρατήριο στην Ιεράπετρα, με αντικείμενο την πώληση  και τη διαμεσολάβηση στην πώληση αγροτικών προϊόντων, των παραγωγών  της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, ο κύκλος εργασιών των παραπάνω  φορέων πλησιάζει στα 33 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.