Βιομηχανία Τροφίμων

Mε    νέο    διοικητικό    συμβούλιο    και     υπό   καθεστώς   ειδικής   εκκαθάρισης    κινείται  πλέον  η  Κρεντίν  Α.Ε.  Στα  τέλη   Νοεμβρίου,    εξελέγη    νέο    διοικητικό     συμβούλιο,  στο  οποίο  δεν  συμμετέχει   πλέον κανένα στέλεχος της ιδιοκτήτριας  οικογένειας Μπερτζελέτου.

Θυμίζουμε  ότι,  πριν  τη  σύσταση  του  νέου  δ.σ.,  θέσεις  μελών  κατείχαν  τόσο  ο   Θεόδωρος Μπερτζελέτος, όσο και ο Δημήτρης Μπερτζελέτος. Πλέον, τις θέσεις  τους έχουν αναλάβει οι Avagyan Hasmic και Karapetyan Gnel, ενώ καθήκοντα  προέδρου   και   διευθύνοντος   συμβούλου   συνεχίζει   να   εκτελεί   ο   Ιωάννης    Μαραγκουδάκης.

Το σχετικό αίτημα ειδικής εκκαθάρισης είχαν καταθέσει οι πιστώτριες τράπεζες  τον Οκτώβριο του 2017, Αlpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.

Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζουν τα στοιχεία ισολογισμού, που δημοσίευσε  η  εταιρεία  σχετικά  με  τη  χρήση  του  2016,  ακριβώς  στην  εκπνοή  του  2017,   δείχνοντας την απόσταση, που χώριζε την εταιρεία από τις τράπεζες το τελευταίο  χρονικό  διάστημα.  Στο  σχετικό  κείμενο  εμφανίζεται  να  ρίχνει  το  σύνολο  των  ευθυνών   στις   τράπεζες,   κάνοντας   λόγο   για   πιέσεις   πρόωρης   αποπληρωμής   των    υποχρεώσεών της, καθώς και για παύση της χρηματοδοτικής ροής.

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κατά  τα  όσα  αναφέρουν  οι  ελεγκτές,  οι  σωρευμένες  ζημίες  της  Κρεντίν,  στις   31  Δεκεμβρίου  του  2016,  αγγίζουν  τα  8  εκατ.  ευρώ,  ενώ  το  σύνολο  των  ιδίων   κεφαλαίων είναι αρνητικό.

 

DATA - ΚΡΕΝΤΙΝ

Σωρευμένες ζημίες (31.12.2016): 7,9 εκατ. ευρώ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις – τραπεζικά δάνεια

2016: 27,85 εκατ. ευρώ

2015: 25,45 εκατ. ευρώ

Κύκλος εργασιών

2016: 13,74 εκατ. ευρώ

2015: 15,85 εκατ. ευρώ

Μεταβολή: -13,34%

Ζημίες

2016: 2 εκατ. ευρώ

2015: 1,66 εκατ. ευρώ

 

"ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ"

Χαρακτηριστική   είναι   η   επισήμανση   των   στελεχών   της   διοίκησης,   καθώς    αναφέρεται ότι: "'Εχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, για να διασφαλίσουμε την  αδιάλειπτη ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, τις αρνητικές  επιδράσεις  της  οικονομικής  συγκυρίας,  καθώς  και  την  πίεση,  που  δεχόμαστε   από  τις  τράπεζες,  για  να  αποπληρώνουμε  τις  υποχρεώσεις  μας  ακόμα  και   προκαταβολικά, προκειμένου να συνεχίσουμε τη λειτουργία της εταιρείας".

Η   συγκεκριμένη   αναφορά   καθιστά   σαφές   το   γεγονός   ότι   οι   σχέσεις   της    επιχείρησης  με  το  τραπεζικό  σύστημα  υπήρξαν  διαταραγμένες  το  τελευταίο   χρονικό  διάστημα.

Ταυτόχρονα,   όμως,   ο   βραχυπρόθεσμος   και   ταυτόχρονα   ληξιπρόθεσμος    δανεισμός  της  εταιρείας  από  τις  τέσσερις  συστημικές  τράπεζες,  αγγίζει  τα  28   εκατ. ευρώ

"ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ"

Στον  ισολογισμό  γίνεται  επίσης  λόγος  για  τις  διαπραγματεύσεις  της  Κρεντίν   με  τις  τράπεζες,  με  στόχο  την  επιμήκυνση  των  δανειακών  και  λοιπών  της   υποχρεώσεων.

Τονίζεται ότι “μέχρι την παρούσα περίοδο, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε  σχέση με το εν λόγω εγχείρημα”, γεγονός, που αποδεικνύεται στη συνέχεια από  τις εξελίξεις, και το λουκέτο, το οποίο ακολούθησε για την εταιρεία.

Συν   τοις   άλλοις,   όμως,   επισημαίνεται   πως   -   με   δεδομένου   ότι   δεν   της    παρέχεται  καμία  χρηματοδότηση  από  τις  τράπεζες  -επιδιώκει  να  εξασφαλίσει   τη  χρηματοδότηση  των  υποχρεώσεών  της  από  την  έγκαιρη  είσπραξη  των   απαιτήσεών της από πελάτες.

 

DATA

Απαιτήσεις Kρεντίν από πελάτες

2016

Πελάτες: 16,57 εκατ. ευρώ

Εισπρακτέες επιταγές: 1,4 εκατ. ευρώ

Επισφαλείς πελάτες: 2,17 εκατ. ευρώ

Πιστωτικά πελατών: 50 χιλ. ευρώ

Σύνολο: 20,2 εκατ. ευρώ

Εμπορικές υποχρεώσεις Κρεντίν

2016: 2,3 εκατ. ευρώ

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.