Ελληνική Οικονομία

Πολύ  κοντά  στη  διάσωση  βρίσκεται   η   Γ.   Καλλιμάνης   Α.Ε.,   διαδικασία   η    οποία    αποτελεί    θέμα    ημερών    για     να  υλοποιηθεί  με  την  ολοκλήρωση   της      επικείμενης      συμφωνίας      με       την   Pillarstone.   Την   ίδια   στιγμή,   τα    διοικητικά   στελέχη   της   βιομηχανίας    κατεψυγμένων ζητούν πίστωση χρόνου  από   προμηθευτές   και   συνεργάτες,    έως  ότου  ολοκληρωθούν  και  τυπικά   οι    λεπτομέρειες    μεταβίβασης    του     συνόλου  των  μετοχών,  που  έχει  στην   κατοχή  της  η  οικογένεια  Καλλιμάνη,   στο νέο σχήμα.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FnB Daily, οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν  σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ωστόσο, στη διοικητική της δομή  δεν  θα  υπάρξουν  σημαντικές  τροποποιήσεις.  Ο  λόγος  είναι  ότι  -  σύμφωνα  με  τις   ίδιες πηγές - η Pillarstone θα επιλέξει να διατηρήσει στο στελεχιακό δυναμικό της  επιχείρησης τόσο την Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, όσο και τον αδερφό της, Παναγιώτη,  καθότι,  όπως  συνηθίζεται  να  λέγεται  στην  αγορά,  "γνωρίζουν  καλά  τη  δουλειά".   Επομένως,  οι  επενδυτές  της  Pillarstone,  θα  έχουν  τον  έλεγχο  των  οικονομικών,   αλλά στον παραγωγικό τομέα θα ζητηθεί - τουλάχιστον σε πρώτη φάση - η εμπειρία  των μελών της οικογένειας Καλλιμάνη.

Υπενθυμίζουμε  ότι,  το  Μάιο,  η  Pillarstone  έλαβε  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος   επίσημη   άδεια   διαχείρισης   των   μη   εξυπηρετούμενων   δανείων,   που   έχουν    εκταμιευθεί από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

Ο ΚΟΔ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημειώνεται  ότι,  στις  15  Οκτωβρίου   2015,  η  Καλλιμάνης  είχε  υπογράψει   Κοινό   Ομολογιακό   Δάνειο   με   όλες    τις       συνεργαζόμενες       συστημικές        τράπεζες,   ύψους   47,8   εκατ.   ευρώ,    στοχεύοντας  στην  αναδιάρθρωση  του   συνόλου  του  δανεισμού  της  και  στην   αποκατάσταση  της  ρευστότητας,  κάτι   το οποίο, όπως φαίνεται, δεν συνέβη. Ταυτόχρονα,  σημαντικές  συμφωνίες,   όπως  αυτή  με  τη  Lidl  Ιnternational,   δε  στάθηκαν  ικανές  να  βελτιώσουν   δραστικά την εικόνα της επιχείρησης.

Μεταξύ      άλλων,      η      Καλλιμάνης,       εμφανίζοντας    δυσμενή    οικονομικά     στοιχεία, είχε επιλέξει τη μη μετάδοση  στοιχείων  οικονομικής  συμπεριφοράς  προς  τις  τράπεζες,  το  Δημόσιο  και  τον   Τειρεσία,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  έχει  διακόψει  τις  σχέσεις  της  με  το  τραπεζικό   σύστημα.

Αναφέρουμε,   επίσης,   ότι,   στη   χρήση   του   2015,   σύμφωνα   με   τον   τελευταίο    δημοσιευμένο ισολογισμό, τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά και οι ζημίες αυξημένες.

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.