Τηλεπικοινωνίες

Για  “προβλεπόμενη  μνημονιακή  υποχρέωση”,  έκαναν    λόγο   υψηλόβαθμα  στελέχη  της   αγοράς,    με  τα  οποία    συνομίλησε  το  ΒnB   Daily,   στο   πλαίσιο    της   πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 5% του ΟΤΕ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι  ίδιες   πηγές    ανέφεραν  ότι,   επί  της  διαδικασίας,  ο  βασικός    μέτοχος    του   ομίλου,  Deutsche  Telecom,     διατηρεί     το  δικαίωμα  πρώτης    άρνησης,  βάσει   του  οποίου    μπορεί  εφόσον    ανακηρυχθεί  ο  πλειοδότης,  να  αποφασίσει  εάν   θα  προσφέρει  περισσότερα  χρήματα ή όχι.

Σημειώνεται  ότι η  διαγωνιστική  διαδικασία  θα  πραγματοποιηθεί  σε  μία  φάση,    ενώ   οι  επενδυτές  θα  μπορούν     να  υποβάλλουν  τις  δεσμευτικές  προσφορές  τους   έως   και  τις  15  Μαρτίου.  Επί  της  ουσίας,    μπορεί    να  πάρει   τις  μετοχές    η  Deutsche  Telecom    και  να  συμφωνήσει  με τον  όμιλο   ΟΤΕ,   ούτως    ώστε   να  αγοράσει  τις  μετοχές    και  να  μειώσει  τον  αριθμό    των   μετοχών    της,   καθότι    μέσα   από   το  μέρισμα    που   δίνει,   προκύπτει  κεφάλαιο  90  εκατ.,   το  οποίο   διαθέτει    γι'  αυτό   το  σκοπό με τη διαδικασία του Buyback.

ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Αναφορικά  με  τη  διάθεση     μερίσματος  της   τάξεως    των  170   εκατ.   ευρώ,    το  οποίο    θα  ανακοινώσει  η  γενική  συνέλευση  των   μετόχων     του   ΟΤΕ   της  15ης   Φεβρουαρίου,  μεταβάλλοντας  το  μέχρι    στιγμής     ισχύον    μοντέλο     των  αμοιβών  προς   τους   μετόχους,  οι  ίδιες   πηγές    ανέτρεξαν  στο   2010,   όταν   επικεφαλής  του   ΟΤΕ,   ανέλαβε     ο  Μιχάλης  Τσαμάζ.

Όπως   σημείωναν  σχετικά,    ο  πρόεδρος  του  ΟΤΕ,   ερχόμενος  τότε   σε  συνεννόηση  με  τους   μετόχους,  κράτησε     επί  μία  πενταετία  τα  κέρδη   μέσα   στην   εταιρεία    με  συγκεκριμένους  στόχους.

Στην   τριετία,    που   ακολούθησε  μετά   τη  λήξη   της  πενταετίας,  ο  ΟΤΕ   προχώρησε  στη  διανομή    τυπικού    μερίσματος,  σύμφωνα  με το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος.

Οι  ίδιες   πηγές   ανέφεραν  ότι,   αυτή   τη  στιγμή,    ο  δανεισμός  του   ομίλου    βρίσκεται  στα   500   εκατ.   ευρώ,    ενώ   σημείωναν  ότι  το  μέρισμα,     που   θα  δοθεί,   θα  προέλθει     από   τις  ελεύθερες  ταμειακές ροές (free cash flow).

 

IN BRIEF - ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

1ον  : Eπενδυτής αποκτά το 5% χωρίς να ασκήσει η Deutsche Telekom το  δικαίωμα πρώτης άρνησης.

2ον:   Πλειοδοτεί τρίτος επενδυτής, αλλά η Deutsche Telekom εξασκεί το  δικαίωμα πρώτης άρνησης και συνεπώς αυξάνει το ποσοστό της στο 45%.

3ον:  Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να εμφανιστεί υποψήφιος. Τότε,  σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες η Deutsche  Telekom, σε μια κίνηση καλής θέλησης, να αποκτήσει το 5% σε τιμές αγοράς.

 

INFΟ OI ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Να μειώσει το δανεισμό των 4,5 δισ. ευρώ, ο οποίος επιβάρυνε τον ΟΤΕ

- Να προχωρήσει σε ανανέωση προσωπικού, έχοντας εισφέρει περί τα 700  εκατ. ευρώ σε αποχωρήσεις και προσλήψεις νέου προσωπικού

- Να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις

 

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Γεγονός,     πάντως,    είναι   ότι  -  με  αυτή   την  πολιτική     -  οι  μέτοχοι,    που   κατέχουν  το  5%  του   ΟΤΕ,   θα  λάβουν    μέρισμα     ύψους    8,5  εκατομμυρίων  ευρώ.   Κάτι   τέτοιο  σημαίνει     μερισματική  απόδοση της  τάξης   του  3%,  εάν  το  5%  αγοραστεί  έναντι    285  εκατομμυρίων  ,  όσο   δηλαδή    κάνει   στο   ταμπλό.    Για  το  2018   αλλά   και  μεσοπρόθεσμα,  ο  στόχος    για  τον  επιμερισμό  μεταξύ    μερισμάτων  και  επαναγοράς ιδίων της διοίκησης του ΟΤΕ βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

 

DATA

Μέρισμα 2014: 0,08 ευρώ/μετοχή

Μέρισμα 2015: 0,10 ευρώ/μετοχή

Μέρισμα 2016: 0,16 ευρώ/μετοχή

Mέρισμα 2017: Εκτίμηση για 0,35 ευρώ/μετοχή

 

Πηγή: Bnb Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.