Ελληνική Οικονομία

Η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε στα τέλη του 2008 και τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν έκτοτε περιόρισαν σημαντικά την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, με αρνητικές επιπτώσεις να εντοπίζονται στους περισσότερους επιμέρους τομείς. Επομένως, πτωτική ήταν και η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου χάρτινης συσκευασίας, τα τελικά προϊόντα του οποίου χρησιμοποιούνται σε αρκετούς τομείς της ελληνικής μεταποίησης.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγική επίδοση των επιχειρήσεων χάρτινης συσκευασίας μειωνόταν έως και το 2012, όταν και η δραστηριότητα της μεταποίησης υποχωρούσε με σημαντικούς ρυθμούς, αποτυπώνοντας τις συνθήκες φθίνουσας ζήτησης που επικρατούσαν για είδη συσκευασίας.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται τάση ανάκαμψης της κατανάλωσης, γεγονός με θετική επίδραση στην παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου. Έτσι, το 2016 εκτιμάται ότι η ζήτηση για τελικά είδη χάρτινης συσκευασίας αυξήθηκε οριακά, γεγονός που συνοδεύτηκε από άνοδο του όγκου  παραγωγής κατά 9,8%. Ακολούθως, το επόμενο έτος σημειώθηκε μικρή υποχώρηση σε ποσοστό 1,6%.
Ο κλάδος αποδείχθηκε σε σημαντικό βαθμό ανθεκτικός απέναντι στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των προηγούμενων ετών, καθώς θετική παράμετρο αποτέλεσε η αυξημένη ζήτηση από τον αγροτικό τομέα λόγω της ενίσχυσης του όγκου εξαγωγών των νωπών οπωροκηπευτικών.
Παράλληλα, σημαντικοί κλάδοι – πελάτες της μεταποίησης εμφάνισαν συγκρατημένη υποχώρηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας (ή ακόμα και άνοδο), προστατεύοντας έτσι τις συνεργαζόμενες εταιρείες χάρτινης συσκευασίας από μεγαλύτερες απώλειες εσόδων.
Χαρακτηριστικά, η βιομηχανία τροφίμων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2017 είχε κάμψη παραγωγής σε ποσοστό μόλις 4%. Επίσης, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία κατέγραψε σημαντική άνοδο 26%, διενεργώντας φασόν παραγωγή για λογαριασμό πολυεθνικών και έχοντας παρουσία και στον τομέα των γενόσημων σκευασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο συγκράτησης των φαρμακευτικών δαπανών.
Αντιθέτως, απώλειες υπέστησαν οι εταιρείες που παράγουν χαρτόσακους για τη συσκευασία δομικών υλικών (τσιμέντο, ασβέστης, γύψος κ.ά.), λόγω της διαχρονικής και μεγάλης υποχώρησης της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Πάντως, από το 2014 παρατηρήθηκαν τάσεις ομαλοποίησης λόγω της επανέναρξης των εργασιών στους μεγάλους οδικούς άξονες, η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε.
Πάντως, αρνητική πτυχή για το 2017 αποτέλεσε η άνοδος των τιμών του χαρτοπολτού τους τελευταίους μήνες του έτους, γεγονός που επιβάρυνε το κόστους παραγωγής του κλάδου. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα της EUWID για τον πολτό από μαλακή ξυλεία, οι τιμές που προσφέρονται από τους παραγωγούς της Βόρειας Ευρώπης στις δυτικοευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν σημαντική άνοδο από τον Αύγουστο και μετά, καθώς ο ασυνήθιστα θερμός χειμώνας δυσχέρανε την καλλιέργεια των δέντρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του πολτού. Συνεπώς, τα αποθέματα τους τελευταίους μήνες δεν μπορούν να αναπληρωθούν εύκολα και η προσφορά είναι αρκετά δυσχερής.

paper pack.png

 

Πηγή: Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.