Λίστες Δυνητικού Πελατολογίου

Μέσω του iMentor.gr μπορείτε να αντλείτε προσαρμοσμένες (custom) λίστες πελατολογίου απευθείας από τη βάση δεδομένων της Infobank Hellastat, Η δημιουργία γίνεται σύμφωνα με τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες και η αναζήτηση γίνεται μέσω εξειδικευμένων κριτηρίων ενώ περιέχονται στοιχεία όπως αριθμοδείκτες, οικονομικά μεγέθη αλλά και στοιχεία επικοινωνίας για επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Προσεγγίστε περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις όλων των Νομικών μορφών, έχοντας στην διάθεσή σας στοιχεία με τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσετε άμεσα και με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα:

  • Άμεση προσέγγιση για πώληση
  • Email & Fax Campaign,
  • CRM feed,
  • Instant Labelling και
  • Computer Aid Telephone Interviewing Systems

 

Η λίστα Δυνητικών Πελατών, είναι η μοναδική που παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει στοχευμένα ανάμεσα σε 25 και πλέον θέσεις του εταιρικού οργανογράμματος, όπως:

  • Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος
  • Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
  • Εμπορικός Διευθυντής - Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων
  • Οικονομικός Διευθυντής & Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ.α.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για στοχευμένες καμπάνιες προώθησης και οργανωμένη προβολή.
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.