Δελτία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Τα δελτία επιχειρηματικής πληροφόρησης της IB.HS έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων όσων έχουν συχνή ή περιοδική ανάγκη ανάλυσης οικονομικών και ποιοτικών στοιχείων πελατών (υφισταμένων & δυνητικών) ή και προμηθευτών. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη αλλά και προσιτή λύση που συμβάλει δυναμικά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων βασισμένη σε ρεαλιστικά δεδομένα από έγκυρα και ενημερωμένα δελτία - συμπεριλαμβανομένων αυτών της συνολικής αξιολόγησης (rating), της συναλλακτικής συμπεριφοράς (trading report) - αλλά και την ενημέρωση τυχόν αλλαγών τους, όποτε αυτές συμβούν.

 

Τα δελτία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

•    ONLINE Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης
•    OFFLINE Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης
•    Δελτία Επιχειρήσεων Εξωτερικού Creditsafe
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.