Ελληνική Οικονομία

Το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμα στο αρχικό του στάδιο, ενώ κατά την επταετία της ύφεσης, οι νεοσύστατες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί με επενδυτικά κεφάλαια άνω των €250 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προέρχεται από τα funds Jeremie, Openfund, PJ Tech Catalyst Fund, Elikonos Jeremie SICAR, Odyssey Jeremie Partners, VentureFriends και NBG Business Seeds.

Πάντως, την επόμενη τριετία αναμένεται να εισρεύσουν περισσότερα κονδύλια, λόγω και του EquiFund το οποίο θα ενεργοποιηθεί το 2018 με επενδυτικά κεφάλαια €260 εκ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Found.ation (πρωτοβουλία για την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων), κατά την περίοδο 2013-2016:

•    το fund Jeremie επένδυσε €72 εκ. σε 60 νεοσύστατες ελληνικές εταιρείες,
•    το Openfund επένδυσε €16 εκ. σε 21 εταιρείες (περίοδος 2009-2016),
•    το Elikonos Jeremie SICAR επένδυσε €17 εκ. σε 10 εταιρείες,
•    το Odyssey Jeremie Partners €26,5 εκ. σε 12 εταιρείες,
•    το VentureFriends €14 εκ. σε 20 εταιρείες και
•    το NBG Business Seeds €15 εκ. σε 9 εταιρείες.

Αναφορικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, η κατάταξη εμφανίζει τις: Persado (€83,5 εκ.), Workable (€30 εκ.), Hellas Direct Metamaterial Technologies (€16,3 εκ.), Book ‘n’ Bloom (€12,6 εκ.), Resin.io (€10,8 εκ.), Blueground (€6,9 εκ.), Taxibeat (€5,5 εκ.), Transifex (€5,5 εκ.) και Intale (€5 εκ.).

red wines pinakas

Σημειώνεται ότι το 42,3% των ελληνικών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια των ιδρυτών τους, ενώ μόνο το 14,3% έχει λάβει επενδυτικά κεφάλαια από €25.000 έως €50.000.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι στην Ελλάδα προκύπτει μεγάλη ανάγκη για χρηματοδότηση έως €25.000, ενώ 9 στις 10 εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν εξωτερικά κεφάλαια το επόμενο έτος.

 

Πηγή: Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst

 Please complete the following form and
we will contact you as soon as possible

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*

Partner of
creditsafe.com


Creditsafe is the world's most used provider of online business credit reports.

Member of
febis


FEBIS is one of the most important sectorial associations of business information at international level