Ασφαλιστική Αγορά

Την   πρόθεσή  της   για   τη  σύσταση  κοινοπραξίας,  η   οποία  θα  προχωρήσει  στην    απόκτηση  τουλάχιστον  του  75%   των   μετοχών  της    Εθνικής  Ασφαλιστικής,  ανακοίνωσε  η  RongFeng  Holding  Group    Co,   σε   συνεργασία  με  τη   Shanghai  Gongbao  Business  Consulting.

Στις   προθέσεις  της   RongFeng  Holding    είναι   η  σύναψη     συμβολαίου  με  τη  Shanghai     Gongbao     Business     Consulting  και  την  Εθνική    Τράπεζα  για  την  επίτευξη     της  συμφωνίας.  Η  Rongfeng  Holding    Group    Co.,   Ltd.  λειτουργεί ως εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων στην Κίνα.

"ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ"

Όπως    αναφέρει  η  κινεζική     πλευρά,     έως   και   αυτή   τη  στιγμή,    το  ενδεχόμενο  βρίσκεται  στο   στάδιο    των   συζητήσεων  μεταξύ    των   δύο  πλευρών.  Ωστόσο,     όπως   σημειώνεται,  οι  συζητήσεις  έχουν    αβέβαιη  έκβαση    και  γι'  αυτό   το  λόγο   εφιστά    την   προσοχή  των   επενδυτών.  Σε  περίπτωση,  που   υπάρξει    συμφωνία  μεταξύ    των   μερών,    τα  οποία  συμμετέχουν  στις   συζητήσεις,  η  RongFeng  θα  προχωρήσει  σε  ειδική  συμφωνία  συνεργασίας  με  τη  Shanghai     Gongbao     και  θα  προχωρήσει  σε  έκτακτη    γενική    συνέλευση  των   μετόχων     με  σκοπό    την  επικύρωση  της συμφωνίας.

Το  διοικητικό  συμβούλιο  της  κινεζικής  εταιρείας  ενέκρινε,  κατά    τη   συνεδρίαση  του  διοικητικού  συμβουλίου,  το  ενδεχόμενο  υποβολής  κοινής  προσφοράς.

Σε  σχετική    ανακοίνωση  από   κινεζικής  πλευράς,  αναφέρεται  ότι,   σε  περίπτωση  επιτυχημένης  συναλλαγής,  η  εταιρεία  θα  έχει   θετικό  αντίκτυπο  σε  ό,τι  αφορά    τις  μελλοντικές  αποδόσεις.  Σημειώνεται  ότι  η  Shanghai     Gongbao     αποτελεί     μέτοχο    της  εταιρείας.  Όπως   αναφέρεται  χαρακτηριστικά,  η  διεισδυτικότητα  της   ελληνικής  ασφαλιστικής  αγοράς    "είναι    αρκετά    χαμηλότερη  σε  σχέση    με  το  σύνολο    των   χωρών    της  Κεντρικής  και   Δυτικής  Ευρώπης".  Συμπληρώνεται,  ωστόσο,    ότι  "η  ελληνική  ασφαλιστική  αγορά    έχει   σημαντικές  προοπτικές  ανάπτυξης  μελλοντικά,  με  δεδομένη  την    ανάπτυξη,  που  παρουσίασε  η  ελληνική     οικονομία  κατά  τα  τρία  πρώτα    τρίμηνα    του   2017   και  τις  προβλέψεις  για   περαιτέρω  ανάπτυξη  της   τάξεως    του   1,6%   έως   και  2,5%   το  2018 και 2,7% το 2019".

 

Πηγή: BnB DailyPlease complete the following form and
we will contact you as soon as possible

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*

Partner of
creditsafe.com


Creditsafe is the world's most used provider of online business credit reports.

Member of
febis


FEBIS is one of the most important sectorial associations of business information at international level