Βιομηχανία Τροφίμων

Στα    90   εκατ.    ευρώ  υπολογίζεται  το  σύνολο    των  φορολογικών  απωλειών  για   το   κράτος     από   το  λαθρεμπόριο  αλκοολούχων  και   τη   διακίνηση  χύμα  αποσταγμάτων,  σύμφωνα  με  μελέτη    του   ΙΟΒΕ.    Την  ίδια   στιγμή,    η  συνεισφορά  του   κλάδου    στην   ελληνική  οικονομία  υπερβαίνει  το  1  δισ. ευρώ.

Συρρίκνωση  50%  της   νόμιμης  αγοράς  -   διόγκωση  του  παράνομου  εμπορίου,  εξαιτίας     των   αρνητικών  εξελίξεων  στην   οικονομία  και  των   αυξήσεων  στους  συντελεστές  του   ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  (ΕΦΚ)  αλκοολούχων  ποτών και του ΦΠΑ

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα  με  τη   μελέτη,  η  αύξηση     των   φόρων    στα  αλκοολούχα  ποτά   ενισχύει     τα  κίνητρα  για   διασυνοριακές  αγορές    από   γειτονικές  χώρες,  στις    οποίες     εφαρμόζονται  χαμηλότεροι  συντελεστές  ΕΦΚ  και  δίνει   ώθηση    στη  διεξαγωγή  λαθρεμπορίου  και   νοθείας,  με  αρνητικές  συνέπειες  στην  ανθρώπινη  υγεία,    οδηγώντας  τελικά    σε   μεγάλης  έκτασης  φοροδιαφυγή.

Ο  περιορισμός  του  παράνομου  εμπορίου  αλκοολούχων  ποτών    θα  μπορούσε  επομένως  να  προσφέρει  άμεσα    έσοδα    στα   δημόσια     ταμεία.    Ενδεικτικά,  η  βελτίωση  της   αποτελεσματικότητας  στην   καταπολέμηση  του   παράνομου  εμπορίου  (π.χ.   μείωσή    του  κατά   50%)   και  η  μεταφορά  αυτών    των   ποσοτήτων  κατανάλωσης  στη   νόμιμη    αγορά,    θα  οδηγούσε,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη,    σε  πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 33,5 εκ. ευρώ.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

1.  Η  παραπομπή  της   Ελλάδας     στο   Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο,  με  κίνδυνο    να  καταργηθεί  η  εφαρμογή  μειωμένου  ΕΦΚ,   που   εφαρμόζεται  στο  εμφιαλωμένο  τσίπουρο/τσικουδιά,  δύναται    να  επιβάλει     εξαιρετικά  δυσμενείς  όρους    στους  εγχώριους  αποσταγματοποιούς  νόμιμων     προϊόντων,  καθώς    θα  διευρύνει  ακόμα περισσότερο τα κίνητρα διάθεσης χύμα προϊόντων

2.  Σημαντική  επίπτωση  θα  έχει   και   ενδεχόμενη  αλλαγή    του   ευρωπαϊκού  κανονισμού  για   τα  αλκοολούχα  ποτά,    εφόσον    καταργηθεί  η  υποχρέωση  εμφιάλωσης  προϊόντων  με  γεωγραφική  ένδειξη    εντός   της  σχετικής     περιοχής,  με  την   αιτιολογία  ότι  συνιστά     περιορισμό  του   ελεύθερου  εμπορίου  στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πηγή: FnB DailyPlease complete the following form and
we will contact you as soon as possible

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*

Partner of
creditsafe.com


Creditsafe is the world's most used provider of online business credit reports.

Member of
febis


FEBIS is one of the most important sectorial associations of business information at international level