Η εκδήλωση της οικονομικής ύφεσης στα τέλη του 2008 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση για χημικές πρώτες ύλες από τους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους της χώρας. Η τάση αυτή επέδρασε δυσμενώς στη βιωσιμότητα των  μικρού κυρίως μεγέθους παραγωγικών μονάδων του κλάδου, κάποιες από τις οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους. Πάντως, από το 2013 έγιναν ορατές οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης της ζήτησης, κάτι που διαδέχτηκε μία ήπια ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο και κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ζήτησης από εισαγωγές, καθώς αρκετές βασικές πρώτες ύλες δεν παράγονται εγχώρια.

Σε αρκετούς τομείς, οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από εισαγωγικές εταιρείες πρώτων υλών, ιδίως από τρίτες χώρες (εκτός των παραδοσιακών αγορών προέλευσης της Ε.Ε.) λόγω των χαμηλότερων τιμών.  Ακόμη, η ανταγωνιστική υστέρηση εντείνεται και από το μικρό ή μεσαίο μέγεθος των περισσοτέρων εγχώριων επιχειρήσεων, συγκριτικά με αντίστοιχες μονάδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, δεν υφίσταται καθετοποιημένη δομή σε επίπεδο πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών.

Η αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική από την πλευρά των τραπεζών (υψηλά επιτόκια δανεισμού) συνεπάγεται δυσχέρεια στην άντληση κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση, τόσο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, όσο και για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Συνεπώς, η ρευστότητα και η φερεγγυότητα των επιχειρήσεων έχει πληγεί σημαντικά, με αποτέλεσμα οι ξένοι οίκοι χημικών να ασκούν υψηλή πίεση, θέτοντας ως προϋπόθεση την εξόφληση της παραγγελίας πριν την αποστολή της ή σε ορισμένες περιπτώσεις μικρό χρονικό περιθώριο πληρωμής.

Οι εγχώριες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν αρκετά υψηλό κόστος ενέργειας, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Ακόμη, το φορολογικό πλαίσιο της χώρας προκαλεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές μεταβάλλονται συνεχώς.

Τα κονδύλια που διατίθενται για έρευνα & ανάπτυξη στο κλάδο είναι περιορισμένα (χρηματοδοτείται κυρίως η βασική και λιγότερο η εφαρμοσμένη έρευνα), ενώ δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη αρκετές συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και των  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, παρά τη λειτουργία σχολών σχετικών με το αντικείμενο.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων (π.χ. δεξαμενών πλησίον λιμένων, με τις προβλεπόμενες συνθήκες φύλαξης των χημικών υλών), γεγονός το οποίο επιβαρύνει τις εταιρείες με επιπλέον κόστη εναλλακτικής μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η εφαρμογή του Κανονισμού REACH είναι κοστοβόρα για τις εταιρείες του κλάδου, ιδιαίτερα για τις ΜμΕ. Ειδικότερα, οι εμπορικές εταιρείες επιβαρύνονται κυρίως με έμμεσα διαχειριστικά κόστη προκειμένου να τηρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συνεργασία τους με οίκους του εξωτερικού.  Εξάλλου, ο εγχώριος κλάδος αποτελείται κατά βάση από “Downstream Users”, οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, απλώς ακολουθούν τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε.

Τέλος, η εγχώρια διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι προβληματική, με συνέπεια να προκαλούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αυξάνεται το κόστος των εταιρειών του κλάδου. Ειδικότερα, παρατηρείται συσσώρευση αποβλήτων ή/και χημικών υλών που έχουν απαξιωθεί στις αποθήκες ή στα εργοστάσια των εταιρειών, καθώς δεν υφίσταται οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης και δεν λειτουργούν αδειοδοτημένοι λιμένες για τη διακίνησή τους.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top