ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των πελατών μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.ibhs.gr, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων και παραπόνων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2108939000, fax: 2108939098 - 099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η IB.HS έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της. Οι χρήστες και οι πελάτες της ιστοσελίδας www.ibhs.gr έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνον ατομικά ή για εσωτερικές τους ανάγκες και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών.

ΕΥΘΥΝΗ
Όσον αφορά στο περιεχόμενο των υπηρεσιών, οι παρεχόμενες από την IB.HS εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται λόγω του τεράστιου όγκου τους, του απαιτούμενου χρόνου συλλογής και επεξεργασίας τους και της άντλησής τους από πηγές, εκτός από τις δημοσιεύσεις στον τύπο, που δεν είναι πάντοτε δυνατό να διασταυρωθούν, να παρουσιάσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Ο χρήστης και πελάτης των υπηρεσιών αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο αποτελεί για την IB.HS προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης για την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών της. Η IB.HS, λόγω της φύσης του περιεχομένου των υπηρεσιών της, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ενημερότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, αλλά παρέχει στους πελάτες της ένα εργαλείο προκειμένου να το συνεκτιμήσουν με άλλους παράγοντες για τη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Έτσι η IB.HS δεν φέρει ευθύνη, πλην των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου, από τη χρήση και αξιολόγηση εκ μέρους των πελατών της των παρεχόμενων πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της περιορίζεται στην αξία της συγκεκριμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.ibhs.gr, η IB.HS ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της και πρόσκαιρη διακοπή της εξυπηρέτησης των πελατών της, μόνο για λόγους που οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της IB.HS. Οι λοιπές περιπτώσεις μη εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας προσωρινά, περιλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, δεν γεννούν ευθύνη της IB.HS και υποχρέωση  αποζημίωσης εκ μέρους της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)
Η IB.HS τηρεί αρχείο με τα δεδομένα των πελατών της ιστοσελίδας www.ibhs.gr, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της εμπορικής συναλλαγής. Η IB.HS θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών της αναγκών χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο.
Η IB.HS θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας του πελάτη της για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο πελάτης ενημερώσει την IB.HS στην ηλεκτρονική της διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2108939098 - 099 ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση IB.HS A.E., Λ. Βουλιαγμένης 18, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.ibhs.gr χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με την κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία θεωρείται ως η πλέον ισχυρή για τη διασφάλιση των online εμπορικών συναλλαγών. Έτσι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους χρήστες, όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, πωλούμενο προϊόν, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ώστε να μην είναι δυνατό να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.
Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Κατά την κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, έτσι ώστε να προστατεύονται κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
Για να πλοηγηθείτε στις σελίδες του www.IB.HS.gr χρειάζεστε Internet Explorer 5.5 (ή νεώτερη έκδοση) ή Mozilla Firefox 3.0.

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top