Οι προοπτικές του κλάδου των χημικών επιχειρήσεων

Ο κλάδος της παραγωγής και εμπορίας χημικών πρώτων υλών θα μπει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, εφόσον στο άμεσο μέλλον επικρατήσουν ομαλές οικονομικές  και πολιτικές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά, θετικά θα επιδράσει και η πλήρης άρση των capital controls.

Οι παραγωγικές εταιρείες που επιδεικνύουν εξαγωγική δραστηριότητα θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικές στην ύφεση, επωφελούμενες από τα πιο ικανοποιητικά επίπεδα ζήτησης για χημικές πρώτες ύλες που εκδηλώνονται σε αγορές του εξωτερικού. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου ήδη διαθέτουν σημαντική παρουσία κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είτε μέσω απευθείας εξαγωγών είτε μέσω θυγατρικών.    

Οι εταιρείες που το πελατολόγιό τους περιλαμβάνει βιομηχανίες από τους κλάδους τροφίμων, ποτών και φαρμάκων επηρεάζονται λιγότερο σε περιόδους αρνητικών οικονομικών συνθηκών λόγω των αμυντικών χαρακτηριστικών των πελατών τους (κυρίως προϊόντα πρώτης ανάγκης). Παράλληλα, σε ορισμένες υποκατηγορίες οι προοπτικές είναι περισσότερο ευνοϊκές, όπως στην περίπτωση των τροφίμων και των οξέων Ω-3, αλλά και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων.

Επίσης, ασπίδα προστασίας αποτελεί η επέκταση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με καινοτόμους κωδικούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση σε έρευνα & ανάπτυξη νέων προϊόντων, τομέας όπου εντοπίζονται προοπτικές για σημαντική βελτίωση.

Κομβική παράμετρος για την επιτυχή δραστηριοποίηση μιας εταιρείας χημικών πρώτων υλών αποτελεί και η σύναψη νέων και καίριων στρατηγικών συνεργασιών με προμηθευτές του εξωτερικού, ιδίως κατά την τρέχουσα περίοδο ύφεσης, που να εξασφαλίζει ομαλή ροή προμηθειών με ποιοτικά προϊόντα.

Η εφαρμογή του Κανονισμού REACH, αν και δαπανηφόρος, θα βελτιώσει την εικόνα των εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της πιστοποίησης ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων.

Θετικές προοπτικές μπορούν να αναζητηθούν στην ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, τομέας όπου ήδη δαπανώνται σημαντικά κονδύλια σε έρευνα & ανάπτυξη. Ειδικά στους τομείς των χρωμάτων, απορρυπαντικών και πλαστικών η ζήτηση για οικολογικά προϊόντα είναι υψηλή.

Οι επιχειρήσεις χημικών ουσιών έχουν ανάγκη δημιουργίας αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς η γενικότερη έλλειψη υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης στην αγορά δημιουργεί δυσχέρειες κατά τη μεταφορά των προϊόντων και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshotsk

Vouliagmenis Avenue 18 Glyfada

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top