Πλεονεκτήματα & προοπτικές του κλάδου των επιχειρήσεων παραγωγής διαφόρων προϊόντων από πλαστικό & ελαστικό

Η δυναμική την οποία επιδεικνύει ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τα εξής σημεία :

 • Εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων για πολλαπλές εφαρμογές – χρήσεις
 • Επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων από τις επικεφαλής εταιρείες του κλάδου
 • Εξαγωγική και παραγωγική δραστηριότητα στο εξωτερικό από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Εκτεταμένο δίκτυο διανομής
 • Συγκρατημένη κεφαλαιακή μόχλευση
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης οι οποίες παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις του κλάδου, συνοψίζονται στις ακόλουθες:
 • Περαιτέρω έμφαση στην καινοτομία και έρευνα – ανάπτυξη
 • Ενίσχυση των εξαγωγών - Αυξημένη ζήτηση για πλαστικά προϊόντα στην Ευρώπη
 • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
 • Ανάπτυξη στην αγορά πλαστικών σωλήνων – Έργα υποδομών σε αναπτυσσόμενες χώρες
 • Εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών για τον περιορισμό των εισαγωγών πλαστικών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας
 • Ενίσχυση του Π.Δ.Ε. – Εφαρμογή μέτρων για την τόνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
 • Περιορισμός του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
 • Δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης από τις παραγωγικές εταιρείες - Μείωση των εισαγωγών πρώτων υλών και του κόστους παραγωγής
 • Ενίσχυση μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και επιδοτήσεων - Τόνωση της ανταγωνιστικότητας
 • Αυστηρότεροι μηχανισμοί ελέγχου ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων
 • Ενημέρωση καταναλωτών σε θέματα ανακύκλωσης πλαστικών
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshotsk
Vouliagmenis Avenue 18 Glyfada

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top