Επίπεδο κινδύνου του κλάδου catering

O κλάδος του catering χαρακτηρίζεται ως κλάδος Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, με τον κίνδυνο να μειώνεται .

catering01
catering02

Με βάση την κλίμακα κινδύνου, ο κλάδος βρίσκεται στην ίδια θέση συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας Υψηλού Κινδύνου (πορτοκαλί περιοχή), τείνοντας στον Υψηλό Κίνδυνο (πορτοκαλί περιοχή).

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshotsk

Vouliagmenis Avenue 18 Glyfada

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top