Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ε.Ε. στην απασχόληση

Η Ελλάδα, παρά τη βελτίωση που κατέγραψε το 2017, εξακολουθεί να κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε. όσον αφορά την απασχόληση και μάλιστα με σημαντική απόσταση συγκριτικά με το μέσο όρο στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Αναλυτικά, το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα για τις ηλικίες 20-64 ετών το τελευταίο έτος διαμορφώθηκε σε μόλις 57,8%, από 56,2% το 2016, με τη μέση επίδοση στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε 72,2%.
Έτσι, η χώρα μας υπολείπεται κατά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες από τον τιθέμενο στόχο που έχει τεθεί για το τέλος του 2020 (70%), κάτι το οποίο θεωρείται πλέον πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Συγχρόνως, το ποσοστό απασχόλησης  στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια εμφανίζει συνεχή άνοδο, για να σχηματιστεί το 2017 στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.
Στους άνδρες η απασχόληση στην Ελλάδα ήταν 67,7% (Ε.Ε.: 78%), ενώ στις γυναίκες 48% (Ε.Ε.: 66,5%)., επιδόσεις που ήταν επίσης οι χειρότερες τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη.

Πηγή: Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top