Υποχώρηση λόγω καθυστερήσεων στα σχέδια βελτίωσης και μειούμενου αγροτικού εισοδήματος

Ο εγχώριος κλάδος παραγωγής και εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, η ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία έχει αρνητική επίδραση διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα της χώρας και επομένως στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων. Η υποχώρηση της αγοράς τα προηγούμενα χρόνια προήλθε κυρίως από τις μεγάλες καθυστερήσεις που προέκυπταν από την πολιτεία στα σχέδια βελτίωσης, γεγονός που ανάγκαζε τους αγρότες να τηρούν στάση αναμονής και να μην προβαίνουν σε επενδύσεις.

Εξάλλου, η μείωση της εκμηχάνισης προκλήθηκε και από την υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος λόγω δυσμενών παραγόντων (αυξημένη φορολόγηση, υψηλές τιμές σε καύσιμα και λιπάσματα, κ.λπ.), με συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Αναφορικά με το 2017, η ανακοίνωση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιδοτήσεις για αγροτικό εξοπλισμό, καθυστέρησε, γεγονός που προκάλεσε αβεβαιότητα και την περαιτέρω στασιμότητα της αγοράς.

Συνεπώς, οι περισσότερες αγορές που γίνονται από τους παραγωγούς αφορούν σε αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού με μεταχειρισμένα μηχανήματα, ενώ σε περιπτώσεις αγοράς νέου εξοπλισμού, αποκτώνται μόνο εντελώς απαραίτητα και φθηνά μηχανήματα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δυσμενές αυτό περιβάλλον, κάποιες επιχειρήσεις του κλάδου τα προηγούμενα χρόνια στράφηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Επίσης, η παραγωγική δραστηριότητα περιορίστηκε σημαντικά, με αρκετές εταιρείες να λειτουργούν τις γραμμές παραγωγής τους μόνο βάσει παραγγελιών.

Αναφορικά με τον τομέα των ελκυστήρων, εμφανίζει διαχρονική πτώση, ακόμα και πριν την εκδήλωση της ύφεσης. Η αγορά συνέχισε να υποχωρεί και μετά το 2009, καθώς οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες συνοδεύτηκαν από έλλειψη νέων προγραμμάτων επιδότησης. Έτσι, το 2016 οι πωλήσεις υποχώρησαν περαιτέρω κατά 25%, στους 1.120 ελκυστήρες.

 

Σύμφωνα με τον κο Νικόλα Γκουζέλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Ο κλάδος διανύει περίοδο αλλαγών, καθώς επίκεινται αλλαγές τόσο στο επιχειρηματικό, όσο και στο θεσμικό περιβάλλον. Τα προϊοντικά χαρτοφυλάκια σημαντικών εισαγωγέων διαφοροποιούνται, καθώς αντιπροσωπείες με μακρόχρονη παρουσία αλλάζουν ιδιοκτήτη και «περνούν» σε άλλες εταιρείες, διαφοροποιώντας έτσι τα μερίδια αγοράς».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 50 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

•    Ο Κύκλος Εργασιών το 2016 μειώθηκε σημαντικά κατά 18,6% στα €212,2 εκ.
•    Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 35,7%, στα €19 εκ., ενώ τα ΚΠΦ σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν, στα €10,7 εκ.
•    Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 7,1% και 3% αντίστοιχα.
•    Η κεφαλαιακή μόχλευση μειώθηκε ελαφρώς στο 1,8 προς 1.
•    Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 5 μηνών, ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για εκτεταμένη μέση περίοδο 8 μηνών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την πλήρη έκδοση των κλαδικών μελετών παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210 8939017 και στα emails This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top