Τόνωση της εγχώριας παραγωγής και των επενδύσεων το 2016

Ο εγχώριος κλάδος των χημικών πρώτων υλών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε στα τέλη του 2008 περιόρισε σημαντικά την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα, με αρνητικές επιπτώσεις να εντοπίζονται στους περισσότερους επιμέρους κλάδους. Το δυσμενές κλίμα που επικράτησε αποτυπώνεται στην εξέλιξη του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος εμφάνισε καθοδική πορεία έως και το 2014.

Η υποτονική δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας μεταφράστηκε σε φθίνουσα ζήτηση για χημικές πρώτες ύλες και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2014 η κατανάλωση στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες χημικών μειώθηκε, καθώς σημαντικοί πελάτες όπως οι κλωστοϋφαντουργίες, οι εκτυπωτικές μονάδες οι βιομηχανίες πλαστικών, καλλυντικών, ειδών καθαρισμού, κ.λπ. κατέγραψαν διαχρονική κάμψη στους όγκους παραγωγής τους.

Άμεση συνέπεια των παραπάνω αρνητικών συνθηκών αποτέλεσε η υποχώρηση της παραγωγικής επίδοσης της χημικής βιομηχανίας έως και το 2012.

Ακολούθως, την τελευταία τετραετία παρατηρήθηκε τάση ανάκαμψης λόγω της τόνωσης της ζήτησης για χημικές πρώτες ύλες, τόσο από κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας, όσο και από το εξωτερικό. Έτσι, ο δείκτης παραγωγής του κλάδου το 2016 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 7,2%, έναντι 3,7% το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τον ΣΕΧΒ, η ανθεκτικότητα της χημικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 4 ετών τροφοδοτήθηκε από άμεσα σχετιζόμενους κλάδους, όπως τα γεωργικά εφόδια (αγροχημικά και λιπάσματα), η μεταλλοβιομηχανία (προϊόντα κατεργασίας μετάλλων, προϊόντα βαφής), τα δομικά υλικά (ιδίως πρόσθετα τσιμέντου και διάφορα βελτιωτικά υλικών) και η βιομηχανία χρωμάτων.

Εξάλλου, η ομαλοποίηση της οικονομίας το τελευταίο έτος τροφοδότησε την επενδυτική δραστηριότητα των χημικών βιομηχανιών, με το σύνολο των επενδύσεων να αυξάνεται –σύμφωνα με το ΙΟΒΕ- κατά 9%.

Σύμφωνα με τον κο Νικόλα Γκουζέλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Οι παραγωγικές εταιρείες που επιδεικνύουν εξαγωγική δραστηριότητα θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικές στην ύφεση, επωφελούμενες από τα πιο ικανοποιητικά επίπεδα ζήτησης που εκδηλώνονται από αγορές του εξωτερικού».

 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 110 παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

•    Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2015 αυξήθηκε κατά 3,9% στα €962,71 εκ.
•    Tα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 17%, στα €73 εκ., ενώ τα ΚΠΦ ξεπέρασαν τα €50 εκ., από €40,4 εκ. το προηγούμενο έτος.
•    Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ μειώθηκε στο 6,8%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε ελαφρώς στο 4,9%
•    Η μέση κεφαλαιακή μόχλευση παράμεινε υψηλή, έχοντας βελτιωθεί σε 1,3 προς 1.
•    Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν εντός 4 μηνών, ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για 2 μήνες.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την πλήρη έκδοση των κλαδικών μελετών παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210 8939017 και στα emails This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top