Νέα άνοδος της παραγωγής ογκομαρμάρων και των εξαγωγών το 2016

Ο εγχώριος κλάδος της εξόρυξης & επεξεργασίας μαρμάρου εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, ο κλάδος, παρά την ύφεση στην ελληνική αγορά και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, εμφανίζει ανάπτυξη λόγω της αυξημένης ζήτησης που εκδηλώνεται από αναπτυσσόμενες –εκτός Ε.Ε.- οικονομίες. Το γεγονός αυτό αποτελεί εχέγγυο για τη διατήρηση της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση ΣΜΕ, το 2016 εξορύχτηκαν 1,6 εκ. τόνοι μαρμάρου, έναντι 1,5 εκ. τόνων τα δύο προηγούμενα έτη. Παράλληλα, η παραγωγή ογκομαρμάρων σημείωσε άνοδο 6% (περίπου 40.000 επιπλέον τόνοι), στους 690.000 τόνους.      

Παρατηρείται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης του όγκου παραγωγής ογκομαρμάρων τα τελευταία χρόνια είναι χαμηλότεροι σε σχέση με την περίοδο έως και το 2013, γεγονός που σχετίζεται κυρίως με την επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, της βασικής χώρας εξαγωγής.

Παράλληλα, το 2016 οι εξαγωγές όγκων και πλακών κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 8%, στους 590.700 τόνους (περίπου 85% της εγχώριας παραγωγής), μετά από διετή υποχώρηση, μεταβολή που οφείλεται στην αγορά της Κίνας.

Αναφορικά με την εγχώρια αγορά, η οικονομική ύφεση που επικρατεί από τα τέλη του 2008 και η πολιτική για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας οδήγησαν στη συνεχή πτώση της οικοδόμησης ακινήτων και των κατασκευών, με συνέπεια την κάμψη του όγκου πωλήσεων ορυκτών πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων οι όγκοι και τα τελικά προϊόντα μαρμάρου. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2016, έτος κατά το οποίο βρίσκονταν ακόμα σε ισχύ τα capital controls που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Γκουζέλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η Κίνα απορροφάει πάνω από το 40% του συνολικού εξαχθέντος όγκου (περιλαμβανομένων των ακατέργαστων, αλλά και των επεξεργασμένων προϊόντων). Ωστόσο, οι ποσότητες που κατευθύνονται στην κινεζική αγορά αφορούν κυρίως ακατέργαστους όγκους μαρμάρου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προστιθέμενη αξία, αλλά και τα δημόσια έσοδα λόγω διαφορετικής δασμολογικής πολιτικής».

 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 33 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

•    Ο Κύκλος Εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 15,3%, στα €244.22 εκ.
•    Tα ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν στα €65εκ., έχοντας αυξηθεί κατά 23,6% σε σχέση με το 2014. Επιπλέον, τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 38,3%, στα €43,84 εκ.
•    Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν στο 12,2% και 3,8% αντίστοιχαα.
•    Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε στο χαμηλό 0,5 προς 1

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την πλήρη έκδοση των κλαδικών μελετών παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210 8939017 και στα emails This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top