Τα πτυχία στους 14 νέους επιθεωρητές κράτους λιμένα (Paris MοU) της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων απονεμήθηκαν τη Δευτέρα, στις εγκαταστάσεις του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας του.

Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πεντάμηνη θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση στον τομέα επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια κι αγκυροβόλια.

Ο αρχηγός του Σώματος, αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, συνεχάρη τους νέους επιθεωρητές, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του έργου που καλούνται να επιτελέσουν σε ό,τι αφορά στον έλεγχο για τη συμμόρφωση των πλοίων στους τομείς της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και όρων εργασίας των ναυτικών, με γνώμονα τον σεβασμό προς τους ναυτικούς των πλοίων.

Όπως τόνισε, απώτερος στόχος είναι η αποτροπή ναυτικών ατυχημάτων και η ενίσχυση της προσπάθειας για εξάλειψη της υποβαθμισμένης ναυτιλίας (substandard shipping). Παράλληλα, επιδιώκεται να γίνει αντιληπτό από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ότι ο διοικητικός μηχανισμός του αρχηγείου είναι αποτελεσματικός και ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις επιθεωρήσεις πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα που αποδίδεται στη διασφάλιση εφαρμογής των Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Οι νέοι επιθεωρητές κράτους-λιμένα (Paris MοU), μετά και την πιστοποίησή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA), θα ενισχύσουν το υφιστάμενο δίκτυο επιθεωρητών κράτους-λιμένα της χώρας και θα στελεχώσουν τα υφιστάμενα κύρια γραφεία επιθεώρησης πλοίων της ελληνικής επικράτειας.


Πηγή: Ναυτεμπορική

IBHS trial EN

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*
Word Verification:

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top