Εκτύπωση
Θεσμικό πλαίσιο του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων

Το 2014 ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς, γεγονός που προκάλεσε ενδιαφέρον για ανάπτυξη νέων προϊόντων  και επομένως κλιμάκωση του ανταγωνισμού. Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν:

Αναλυτικά, τον Απρίλιο του 2014 –και κατόπιν εισήγησης των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας- ψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΟΟΣΑ (Ν. 4254/2014), βάσει του οποίου η διάρκεια ζωής του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος επεκτάθηκε από τις 5 ημέρες που ίσχυε πριν στις 7 ημέρες. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε το επόμενο έτος, καθώς με υπουργική απόφαση η διάρκεια ζωής επεκτάθηκε περαιτέρω στις 11 ημέρες.

Επομένως, το χρονικό διάστημα ζωής του παστεριωμένου (πρώην φρέσκου) γάλακτος εξαρτάται από τη μέθοδο παστερίωσης που χρησιμοποιεί κάθε βιομηχανία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, κριτήριο για το χαρακτηρισμό του γάλακτος ως φρέσκο ήταν  η παστερίωση στους 71,6 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα, με διάρκεια ζωής της 7 ημέρες. Πλέον, το γάλα που παστεριώνεται στους 71,6 βαθμούς μπορεί να πωλείται και μετά τις 7 ημέρες, φθάνοντας έως τις 11 ημέρες (μέχρι τότε ονομαζόταν υψηλής παστερίωσης).

Επίσης, θεσπίστηκε νέα κατηγορία γάλακτος, το «γάλα ημέρας» (υποκατηγορία του φρέσκου γάλακτος), το οποίο συσκευάζεται σε διάστημα 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμανσης και η διάρκεια ζωής του δεν υπερβαίνει τις 2 ημέρες από την ημέρα παστερίωσης (π.χ. συλλέγεται τη Δευτέρα, παστεριώνεται την επόμενη ημέρα, διανέμεται την Τετάρτη και διαρκεί έως την Πέμπτη).

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2013 καταργήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης γάλακτος στις συσκευασίες των προϊόντων που είχε θεσπιστεί το 2010, μέσω των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), οι οποίοι αντικατέστησαν τον προηγούμενο αγορανομικό κώδικα. Η αλλαγή αυτή επιβλήθηκε κατόπιν πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το σκεπτικό ότι το προηγούμενο καθεστώς παρεμπόδιζε τον υγιή ανταγωνισμό.

Ωστόσο, η αναγραφή της χώρας άμελξης για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα  έγινε εκ νέου υποχρεωτική στις 19.4.2018, βάσει του Ν. 4492/2017 που ψηφίστηκε στα τέλη του 2017 (Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις). Συγκεκριμένα, η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει:
Ακόμα, υπενθυμίζεται ότι στις 31.3.2015 καταργήθηκε το καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στην Ε.Ε. που ίσχυε από τη δεκαετία του 1980 και στόχευε στον περιορισμό της ευρωπαϊκής πλεονασματικής παραγωγής.

Αναφορικά με την αγορά του γιαουρτιού, στα πλαίσια της εφαρμογής της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, το 2016 αποφασίστηκε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την απαλοιφή του όρου «νωπό γάλα» για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Αναλυτικά, το νέο άρθρο 82 αναφέρει: «Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν το οποίο παράγεται από τη ζύμωση και πήξη του γάλακτος». Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε μορφής γάλακτος στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως το γιαούρτι μπορεί πλέον να παρασκευάζεται και από γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, συμπυκνωμένο κ.λπ.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots