Προβλήματα και μειονεκτήματα του κλάδου των ξενοδοχείων

Ο εγχώριος τουρισμός διέπεται διαχρονικά από σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα :

  • Έντονη εποχικότητα στην τουριστική κίνηση και τις εισπράξεις, με πολλά ξενοδοχεία να εξαρτούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τη θερινή περίοδο και να υπολειτουργούν –ή να παραμένουν κλειστά- τους υπόλοιπους μήνες, κάτι που εντοπίζεται κυρίως στα νησιά (το 75% των αφίξεων και το 85% των εισπράξεων αντιστοιχεί το τετράμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ποσοστά που την περίοδο Οκτωβρίου-Μαΐου διαμορφώνονται σε 25% και 15% αντίστοιχα). Άμεση συνέπεια αποτελούν τα χαμηλά ποσοστά ετήσιας πληρότητας, καθώς περιλαμβάνονται και οι μήνες μη λειτουργίας. Επομένως, τα ξενοδοχεία αυξάνουν τις τιμές σημαντικά τους μήνες αιχμής, σε επίπεδα υψηλότερα των ανταγωνιστών σε άλλες χώρες.
  • Μεγάλος αριθμός παλαιών ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών, που υποβαθμίζουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος (αν και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους μειώνεται).
  • Έλλειψη υποδομών, κυρίως σε νησιά (προβληματικά αποχετευτικά δίκτυα, χαμηλή ποιότητα οδικού δικτύου, έλλειψη υγειονομικών υπηρεσιών κ.λπ.).
  • Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης ξενοδοχείων σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Ιόνια Νησιά, περιοχές οι οποίες απορροφούν το 85% των τουριστικών ροών, με πολλές από αυτές να είναι πλέον κορεσμένες.
  • Προβληματικός χωροταξικός σχεδιασμός και ασαφές καθεστώς χρήσεων γης, γεγονός που δυσχεραίνει την υλοποίηση επενδύσεων.
Πολλά ξενοδοχεία δεν μπορούν να διαμορφώσουν ανεξάρτητη τιμολογιακή πολιτική, καθώς οι τιμές καθορίζονται από τους συνεργαζόμενους tour operators. Η επιβολή των capital controls και η αβεβαιότητα που επακολούθησε ώθησε αρκετές μονάδες να διαπραγματευθούν υπό πίεση με τα πρακτορεία για τα πακέτα του 2016, κάτι που οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών και υψηλό ποσοστό early bookings.

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι τα προηγούμενα χρόνια ακολούθησε καθοδική πορεία, γεγονός που συνοδεύτηκε από διαχρονική μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

Μάλιστα, η μέση ημερήσια δαπάνη παραμένει διαχρονικά αρκετά χαμηλή, κοντά στα €70, επίπεδο χαμηλότερο από τους αντίστοιχους μέσους όρους σε ανταγωνιστικές χώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση της ποσοστιαίας σύνθεσης του συνόλου των τουριστών που εισέρχονται στη χώρα, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται περιορισμός του μεριδίου των ταξιδιωτών που προέρχονται από χώρες υψηλής δαπάνης (π.χ. Βόρεια Αμερική, Αυστραλία) λόγω της αύξησης του μεριδίου των ροών από τη ΝΑ Ευρώπη. Η τάση αυτή συνδέεται με τη βελτίωση των οδικών υποδομών στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στις χώρες προέλευσης.

Σε αντίθεση με την εξέλιξη των εσόδων, την τελευταία διετία τα αποτελέσματα των περισσότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχώρησαν, λόγω κυρίως: α) της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης και β) της εξάπλωσης της οικονομίας διαμοιρασμού.

Αναλυτικά, η υπερφορολόγηση το 2016 μείωσε σημαντικά τα κέρδη του κλάδου, αποθαρρύνοντας την υλοποίηση επενδύσεων και υποβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Τα εγχώρια ξενοδοχεία έχουν πλέον σχεδόν διπλάσια επιβάρυνση σε σχέση με τον ΦΠΑ σε πακέτα ανταγωνιστικών χωρών, χωρίς ευχέρεια προσαρμογής των τιμών τους. Συνεπώς, η απορρόφηση σημαντικού μέρους του επιπλέον κόστους μείωσε τα περιθώρια κερδοφορίας. Πάντως, το κλίμα θα καταστεί δυσμενέστερο τη φετινή χρονιά λόγω της επιβολής του τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία άνω των δυο αστέρων.

Η υπερβολική φορολόγηση έχει προκαλέσει σημαντικά επίπεδα φοροδιαφυγής από ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, με τις αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα δηλωθέντα έσοδα και μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Αρνητική πτυχή, κυρίως για τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αποτελεί η κλιμάκωση του αθέμιτου ανταγωνισμού από παράτυπες μισθώσεις κατοικιών σε ξένους τουρίστες, πρακτική που πλέον λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις και εντοπίζεται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε δημοφιλείς προορισμούς. Το ζήτημα δεν έχει λάβει ακόμα ορθή νομοθετική ρύθμιση, γεγονός που προσανατολίζει αρκετούς ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων στο ενδεχόμενο κατάθεσης των αδειών τους και στροφής στις παράτυπες μισθώσεις.

Αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες αντιμετωπίζουν υψηλή επιβάρυνση από δάνεια παλαιότερων ετών που λήφθηκαν για επενδύσεις εκσυγχρονισμού, τα οποία δυσκολεύονται να αποπληρώσουν. Χαρακτηριστικά, στα τέλη του 2016 το 50% των χορηγήσεων που δόθηκαν στον τομέα του τουρισμού χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 4 στις 10 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, καθώς λειτουργούν υπό ένα πλέγμα αρνητικών παραμέτρων όπως η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, η υπερφορολόγηση, το υψηλό κόστος χρήματος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η χαμηλή ρευστότητα.

Από την άνοδο του τουριστικού ρεύματος επωφελούνται κυρίως οι μεγαλύτερες μονάδες, οι οποίες μέσω της παροχής all inclusive πακέτων σε ανταγωνιστικές τιμές αυξάνουν την επισκεψιμότητα και τα έσοδά τους, αν και με χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. Αντιθέτως, τα πολυάριθμα μικρά ξενοδοχεία και μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων (αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες, οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό, καθώς πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υπερφορολόγηση, ενώ απευθύνονται στον ημεδαπό κυρίως τουρισμό.  

Ο εσωτερικός τουρισμός εμφανίζει σημαντική πτώση, καθώς η ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και επομένως τις δαπάνες για διακοπές. Η τάση αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα ξενοδοχεία που εξαρτώνται από Έλληνες ταξιδιώτες, όπως αυτά που βρίσκονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Εξάλλου, τα προγράμματα προσέλκυσης αλλοδαπών τουριστών στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ελάχιστα.

Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί και η γραφειοκρατική πολιτική που ακολουθούν τα Ελληνικά Προξενεία για την έκδοση Visa Schengen, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τον εισερχόμενο τουρισμό από τρίτες χώρες.

Τέλος, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο ανάπτυξης, βάσει των δυνατοτήτων της χώρας.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 18 Γλυφάδα

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top