Εκτύπωση
Οι κατηγορίες κινδύνου του κλάδου των κατεψυγμένων τροφίμων
Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων στις 5 κατηγορίες κινδύνου

:


frozen food02Από την κατανομή συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος των κατεψυγμένων τροφίμων έχει πολύ μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων που βρίσκονται στην υψηλότερη κατηγορία (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος) σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων (15% έναντι 32%).
Αντιθέτως, εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστό στην κατηγορία Υψηλού (48% έναντι 40%) και Μέσου Κινδύνου (27% έναντι 22%).

frozen food03
Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος, η πλειοψηφία των εταιρειών τόσο στην Κεντρική Μακεδονία, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κατατάσσονται στην κατηγορία Υψηλού Κινδύνου σε ποσοστά 50% και 47% αντίστοιχα.
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshotsk