Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Τα Α.Η.Η.Ε. αποτελούν τα ταχύτερα αυξανόμενα απόβλητα στην Ε.Ε., καθώς εκτιμάται ότι το 2020 θα φτάσουν τους 12,3 εκ. τόνους
,  (από περίπου 9 εκ. τόνους το 2005). Η ανακύκλωσή τους είναι ακόμα περιορισμένη, καθώς μόνο το 1/3 αυτών ανακυκλώνεται μέσω των εγκεκριμένων Συστημάτων, ενώ το υπόλοιπο μέρος διοχετεύεται σε Χ.Υ.Τ.Α., ή εξάγεται σε τρίτες χώρες, συνήθως παράνομα. Η ετήσια παραγωγή Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 80.000-115.000 τόνους.Μέχρι το 2015 έπρεπε να συλλέγονται τουλάχιστον 4 κιλά Α.Η.Η.Ε. οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο το έτος. Ωστόσο από το 2016 ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού συλλογής άλλαξε και ορίζεται πλέον σε τουλάχιστον 45% του μέσου ετήσιου βάρους του εξοπλισμού που διατέθηκε στην αγορά τα τελευταία 3 χρόνια, ποσοστό που το 2019 θα αυξηθεί στο 65%. Επίσης, οι τωρινοί ποσοτικοί στόχοι που ισχύουν έως τον Αύγουστο του 2018 κυμαίνονται, ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού, μεταξύ 75%-85% για την ανάκτηση και 55%-80% για την ανακύκλωση.

Στον τομέα των Α.Η.Η.Ε. δραστηριοποιούνται οι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Υποχρέωση για συμμετοχή στα εν λόγω Συστήματα έχουν οι παραγωγοί και οι διακινητές (διανομείς) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η δράση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαχωρισμό, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,  με στόχο τη διοχέτευση των υλικών τους εκ νέου στην αγορά. Το Σύστημα συνεργάζεται με Δήμους, «μάντρες» παλαιών μετάλλων, διακινητές και διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οργανισμούς & δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις κ.λπ.

Οι εργασίες συλλογής – μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε. διενεργούνται από αδειοδοτημένους ιδιώτες υπεργολάβους. Το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 13.000 σημεία συλλογής και 33 μεταφορικές εταιρείες, ενώ η επεξεργασία γίνεται σε 8 αδειοδοτημένες μονάδες.

Με το Σύστημα έχουν υπογράψει συμβάσεις προσχώρησης 2.228 παραγωγοί.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ειδικεύεται στη συλλογή και ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. Χαρακτηριστικό της ανακύκλωσης των εν λόγω υλικών είναι ο υψηλός βαθμός επαναχρησιμοποίησης, καθώς τα απόβλητα που προκύπτουν (μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.ά.) ανακυκλώνονται σε ποσοστό έως και 98%.

Η συλλογή των λαμπτήρων και των φωτιστικών γίνεται μέσω 7.046 ειδικών κάδων, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας, με τους περισσότερους να βρίσκονται σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού και τράπεζες. Η μεταφορά διενεργείται τόσο από το ίδιο το Σύστημα, όσο και με 2 αδειοδοτημένους μεταφορείς, ενώ η αποθήκευση γίνεται σε εγκαταστάσεις της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., καθώς και 5 ακόμα εταιρειών ανακύκλωσης.

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2017, το Σύστημα είχε συμβληθεί με 238 επιχειρήσεις.

Για την ανακύκλωση των αποβλήτων φωτιστικών και μικροσυσκευών, το Σύστημα είναι συμβεβλημένο με τις ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε, ΥΙΟΙ ΙΟΡΔ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Ο.Ε., ΚΕΔΑ Ι.Κ.Ε και ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Με την τελευταία το Σύστημα συνεργάζεται και για την ανακύκλωση των αποβλήτων λαμπτήρων.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshotsk

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top