Εκτύπωση

Επισκόπηση του κλάδου

Ο τομέας των χημικών πρώτων υλών χαρακτηρίζεται από ευρεία ποικιλία προϊόντων, τα οποία έχουν εφαρμογές σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της εγχώριας βιομηχανίας, όπως παραγωγή χρωμάτων, πλαστικών, καλλυντικών, φαρμάκων, απορρυπαντικών, τροφίμων και ποτών, επεξεργασία λιπασμάτων και αγροχημικών κ.λπ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά, απορροφώνται από τη βιομηχανία πλαστικών προϊόντων, ενώ ακολουθούν τα specialties και διάφορες άλλες πρώτες ύλες και προϊόντα για τη βιομηχανία χρωμάτων.

Η ζήτηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες που επικρατούν στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, στους οποίους ανήκουν οι πελάτες της αγοράς που εξετάζουμε. Επίσης, διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν τη ζήτηση με έμμεσο τρόπο, καθώς μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά των προϊόντων των πελατών και κατ’ επέκταση η παραγωγή τους, ενώ δημιουργούνται και νέες ανάγκες.

Οι εταιρείες διακινούν πληθώρα προϊόντων που προορίζονται για περισσότερους από έναν κλάδους, με αποτέλεσμα, αφενός να μην παρατηρούνται φαινόμενα εποχικότητας στη ζήτηση και αφετέρου να αντισταθμίζονται ή περιορίζονται οι κίνδυνοι σε περίπτωση που κάποιοι κλάδοι διέρχονται από κρίση.

Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγωγές, καθώς η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα δεν είναι επαρκής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν παράγουν αρκετές βασικές πρώτες ύλες, ενώ πετροχημικά –σε περιορισμένες ποσότητες- παράγουν μόνο τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι εταιρείες που εμπορεύονται πρώτες ύλες χημικών είναι περισσότερες σε σχέση με τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι εταιρείες έχουν μικτή δραστηριότητα, δηλαδή και παράγουν και εμπορεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Στον εμπορικό τομέα, λειτουργούν ολιγάριθμες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων διαφόρων κατηγοριών, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πελάτες από πολλούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Ενδεικτικά, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η MERCK A.E. (με παράλληλη δραστηριότητα στην αγορά φαρμάκων), η AEGEAN FIRST COMPANY (AFCO) Α.Ε. και η ORBIT POLYMERS A.E.

Οι εμπορικές εταιρείες στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν ως μεσίτες/ αντιπρόσωποι μεταξύ του ξένου οίκου που αντιπροσωπεύουν και του εγχώριου πελάτη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δραστηριοποιούνται στην εμπορία χημικών πρώτων υλών.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots