Εκτύπωση

Η παραγωγική δραστηριότητα της εγχώριας βιομηχανίας ένδυσης τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καθώς η ύφεση της οικονομίας και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών μετατόπισαν την καταναλωτική δαπάνη σε εισαγόμενα, φθηνότερα προϊόντα. Χαρακτηριστικά, από το 2010 έως και το 2016 ο κλάδος απώλεσε το 50% του όγκου παραγωγής του.

Πάντως, αντίβαρο για τις εταιρείες ένδυσης αποτελούν πλέον οι εξαγωγές, καθώς το 2017 καταγράφηκε σημαντική άνοδος, μετά τη σταθεροποίηση του προηγούμενου έτους. Αντιθέτως, οι εγχώριες πωλήσεις ήταν πτωτικές.

Κάμψη εντοπίζεται και στην εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, η οποία αποτελεί βασικό προμηθευτή των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ένδυσης σε πρώτες ύλες. Τα ελληνικά κλωστήρια την τελευταία εξαετία έχουν υποστεί μείωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας κατά 35%, με πολλές εταιρείες να έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια διαπιστώνεται ήπια ανάκαμψη. Έτσι, αρκετές εγχώριες εταιρείες –ακόμα και μεγάλου μεγέθους- προμηθεύονται πλέον υφάσματα από την Κίνα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα ενδύματα και υποδήματα χαμηλού κόστους από ασιατικές κυρίως χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κ.ά.) εμφανίζουν υψηλή εισαγωγική διείσδυση, με πλεονέκτημα την πολύ χαμηλότερη τιμολόγηση έναντι των αντίστοιχων επωνύμων ελληνικών προϊόντων. Πολλά από τα είδη αυτά εισάγονται και διακινούνται παράνομα, φαινόμενο που έχει λάβει έντονες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Η φθίνουσα ζήτηση, σε συνδυασμό με την εισαγωγική διείσδυση έτοιμων ενδυμάτων και τη δυσχερή εξωτερική χρηματοδότηση, έχουν ήδη οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια πολυάριθμες επιχειρήσεις εκτός αγοράς, ιδίως τις μικρομεσαίες βιοτεχνίες, κάτι που έχει οδηγήσει στη απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Πλέον, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στην Αττική και τη Βόρειο Ελλάδα έχουν καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ώστε να προστατευθούν από τους πιστωτές, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα τακτοποίησης των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών τους.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots