Εκτύπωση

Ελλάδα -όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες- αποτελεί μια κατεξοχήν εισαγωγική χώρα καφέ. Αναλυτικά, ο συνολικός όγκος των εισαγωγών πράσινου (μη καβουρντισμένου) και καβουρντισμένου καφέ το 2016 αυξήθηκε σημαντικά κατά 46%, στους 65.152 τόνους, καθώς η χώρα μας προμηθεύτηκε αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα πράσινου καφέ από τη Βραζιλία. Επομένως, σε σχέση με το προ πενταετίας επίπεδο ο όγκος εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 56%.

coffee12

Η παραπάνω ποσότητα μεταφράστηκε σε εισαγωγές αξίας €253,26 εκ., μέγεθος αυξημένο κατά 35,5% συγκριτικά με το 2015. Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, η αξία του εισαγωγικού εμπορίου τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκε κατά 69,5%, γεγονός που προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη διαχρονική άνοδο των εισαγωγών από την Ιταλία.

coffee13

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots