Εκτύπωση

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την είσοδο νέων εταιρειών, αφού η αγορά είναι πλέον αρκετά απελευθερωμένη. Τα ουσιαστικά εμπόδια εισόδου συνίστανται:

Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, αφού οι αμοιβές του προσωπικού αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης κόστους, ενώ ακολουθούν τα μεταφορικά έξοδα (συντήρηση και κίνηση).

Οι εταιρικοί πελάτες μεγάλου μεγέθους (σε αντίθεση με τους ιδιώτες) διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη στον καθορισμό των τιμολογίων λόγω του υψηλού όγκου διακινούμενων αντικειμένων και της υψηλής συχνότητας χρήσης των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Στην αγορά επισημαίνονται περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένους πελάτες, με αποτέλεσμα να μειώνουν τις τιμές τους ώστε να τους διατηρήσουν.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κλάδου (19% το 2016) προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, γεγονός που υποδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον ο εν λόγω τομέας στη βιωσιμότητα των εταιρειών courier, αλλά και την αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη των εμπόρων.

Επίσης, οι πελάτες με σύμβαση απέφεραν το 89% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών, ενώ το 11% προήλθε από συναλλαγές τοις μετρητοίς.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots