Εκτύπωση

Αυξημένα τα έσοδα των εταιρειών πληροφορικής το 2016

Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος 396 εταιρειών πληροφορικής το 2016 εμφάνισε περαιτέρω άνοδο κατά 3%, στα €863,2 εκ. Η οριακή πλειοψηφία των επιχειρήσεων (το 51%)  σημείωσε άνοδο Κύκλου Εργασιών, γεγονός που μεταφράστηκε σε μέση αύξηση εσόδων 0,6% στο σύνολο του δείγματος.
Οι 7 μεγαλύτερες εταιρείες, με Κύκλο Εργασιών μεγαλύτερο των €20 εκ., είχαν μέση αύξηση εσόδων 4,8%. Ακολούθως, οι εταιρείες με Πωλήσεις €5 εκ. - €20 εκ. παρουσίασαν μέση ανάπτυξη 2%, ενώ στην κατηγορία €1 εκ. - €5 εκ. σημειώθηκε άνοδος 1,7%. Αντιθέτως, οι μικρές εταιρείες με έσοδα χαμηλότερα του €1 εκ. εμφάνισαν μείωση 2,6%.
pliroforiki 1
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη το 2015 αυξήθηκαν κατά 17,2%, στα €101 εκ., ενώ τα ΚΠΦ κατέγραψαν αύξηση 5,1%, στα €37,64 εκ. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προήλθε από κάποιες μεγάλες εταιρείες, καθώς η πλειοψηφία του δείγματος εμφάνισε επιδείνωση.
pliroforiki 2
Αναλυτικά, το 77% των εταιρειών είχαν λειτουργικά κέρδη. Από αυτές, οι 129 υπέστησαν υποχώρηση των αποτελεσμάτων τους, οι 123 είχαν αύξηση, ενώ 44 προήλθαν από ζημιογόνο χρήση.
Επίσης, οι 7 στις 10 εταιρείες εμφάνισαν προ φόρων κέρδη (συνολικά 272). Οι 114 μείωσαν τα ΚΠΦ του προηγούμενου έτους, 102 εμφάνισαν βελτίωση και 47 προήλθαν από ζημιογόνο έτος.

Πηγή: Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst