Το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τον Οκτώβριο του 2014 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Ν. 4302/2014 (Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλες διατάξεις), ο οποίος καθιερώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο του κλάδου των logistics . Ο Νόμος αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη της αγοράς και περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την άρση των εμποδίων εισόδου, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναλυτικά:

Καθιερώνεται ο ορισμός των υπηρεσιών logistics και των 3PL providers και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των τελευταίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1: «Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας».

Ακόμα, επιτρέπεται η ταυτόχρονη ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics για να αντιμετωπιστούν διάφορα νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Για παράδειγμα, η εταιρεία που διαχειρίζεται μια αποθήκη μπορεί να διενεργεί και μεταφορικό έργο.

Εξισώνονται οι όροι δόμησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια και καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης. Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος της αγοράς θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων αποθηκών, καθώς και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με τους όρους που ισχύουν και για τα βιομηχανικά κτίρια.

Απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα απαιτείται είτε υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης, είτε πιστοποίηση τρίτων, ενώ δεν θα συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό η δημόσια διοίκηση.

Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων (Urban Logistics), το οποίο παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα δημιουργίας χώρων για τη στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή συγκέντρωση των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν. Η εν λόγω διάταξη αποβλέπει στην αποτροπή της στάθμευσης μεγάλων φορτηγών σε μεγάλους δρόμους εντός των πόλεων.

Επίσης, προωθείται η πράσινη εφοδιαστική (Green Logistics) μέσω και της πρόβλεψης για καθιέρωση συστήματος καταγραφής αποτυπώματος άνθρακα.

Καθορίζεται νέα μορφή επιχειρηματικού πάρκου, το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα στεγάζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων που να εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα στην περιοχή του Θριασίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατοπέδο Γκόνου.

Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης και προτυποποίησης των υπηρεσιών logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) όπως π.χ. σε θέματα μοναδοποίησης φορτίων (unit loads), σήμανσης φορτίων, προδιαγραφών μέσων αποθήκευσης κατά τη μεταφορά, ανταλλαγής πληροφοριών κ.λπ. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για λόγους ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας.

Επίσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων που λειτουργούν βάσει του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. 79/2004 και Ν. 3982/2011) θεωρείται ότι έχουν ήδη συμμορφωθεί. Για τις εγκαταστάσεις όμως που δεν είναι αδειοδοτημένες, προβλέπεται περίοδος συμμόρφωσης 2 ετών.


IB.HS Industry Outlook Snapshots

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 18 Γλυφάδα

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top