Η δομή και τα χαρακτηριστικά του κλάδου catering στην ελληνική αγορά

Ο κλάδος του catering διακρίνεται σε τρεις τομείς :

  • Catering δεξιώσεων: αφορά στην τροφοδοσία κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαφτίσεις, party, ημερίδες, συνέδρια, εταιρικές παρουσιάσεις κ.τ.λ., οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε κτήματα, ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα, συνεδριακούς χώρους και σε άλλους χώρους εκδηλώσεων.
  • Βιομηχανικό catering: αφορά στη μαζική παραγωγή γευμάτων που διατίθενται σε τρίτους προς πώληση (κλειστές αγορές). Τα γεύματα είναι κατεψυγμένα (frozen) ή φρέσκα ψυγείου (chilled). Οι κύριοι πελάτες των εταιρειών του κλάδου είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και κλειστές αγορές όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, κυλικεία, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, πλοία, super market κ.ά.
  • Αεροπορικό catering: περιλαμβάνει το “in-flight catering” (παραγωγή των γευμάτων που διατίθενται κατά τη διάρκεια μιας πτήσης), το “handling” ή επίγεια εξυπηρέτηση (παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η μεταφορά και φόρτωση των γευμάτων στα αεροσκάφη), καθώς και την εκμετάλλευση κυλικείων στα αεροδρόμια
Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η παρουσία ολιγάριθμων μεγάλων και πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο αριθμός των εταιρειών εμφανίζει διαχρονική πτώση λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, μειούμενος από περισσότερες από 2.700 εταιρείες το 2008 σε περίπου 2.000 εταιρείες τα τελευταία χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καταλαμβάνεται από τον τομέα των δεξιώσεων, ενώ έπονται το βιομηχανικό και το αεροπορικό catering.
Ο βαθμός ανταγωνισμού στο catering δεξιώσεων είναι υψηλός λόγω της παρουσίας πληθώρας εταιρειών, με αποτέλεσμα τη χαμηλή συγκέντρωση. Αντιθέτως, οι άλλοι δύο τομείς εμφανίζουν αρκετά υψηλή συγκέντρωση.
Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, με το εργατικό δυναμικό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.
Ορισμένες επιχειρήσεις, τόσο μεγάλου όσο και μικρότερου μεγέθους, είναι καθετοποιημένες, καθώς διαθέτουν δικές τους παραγωγικές μονάδες γευμάτων.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην τροφοδοσία δεξιώσεων και διαφόρων εκδηλώσεων, καθώς τα εμπόδια εισόδου είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.
Οι πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους εκδηλώσεων ή συνεργάζονται αποκλειστικά με τρίτους χώρους (π.χ. κτήματα). Η επιλογή της αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένο χώρο ενέχει για μια επιχείρηση οικονομίες κλίμακας, καθώς αναπτύσσει τεχνογνωσία, αυτοματισμούς και εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει μείωση του κόστους.
Αρκετές εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της εστίασης (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και εστιατόρια) επεκτείνουν εύκολα τις δραστηριότητές τους στο catering δεξιώσεων, χωρίς να αυξήσουν ιδιαίτερα το κόστος τους.
Επίσης, πολλές ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρουν υπηρεσίες τροφοδοσίας σε επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις αίθουσες που διαθέτουν για τέτοιους σκοπούς, αλλά και σε τρίτους χώρους συνεστιάσεων και διασκέδασης, παρέχοντας υπηρεσίες “outside catering”.
Στον κλάδο παρατηρείται έντονος τιμολογιακός ανταγωνισμός λόγω λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, ενώ ο πελάτης, είτε ιδιώτης είτε επιχείρηση, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς πριν καταλήξει στην επιλογή του. Επίσης, βασικό στοιχείο ανταγωνισμού αποτελούν η φήμη και η ποιότητα των γευμάτων, ειδικά για τις ΜΜΕ, καθώς δεν διαθέτουν brand name αντίστοιχο των μεγαλύτερων εταιρειών, το οποίο να σχετίζεται με τους τομείς της ποιότητας και της συνέπειας στην παροχή υπηρεσιών.
Η δραστηριότητα των εταιρειών επηρεάζεται άμεσα από τον αριθμό των δεξιώσεων γάμων και επομένως αυξάνεται από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο. Λόγω της εποχικότητας, οι εταιρείες χρησιμοποιούν αρκετούς εποχιακούς και έκτακτους υπαλλήλους.
Το catering δεξιώσεων απαιτεί σχετικά υψηλό αρχικό κόστος για την απόκτηση του εξοπλισμού παραγωγής και διάθεσης γευμάτων (κουζίνα, ψυγεία, σκεύη, φορτηγά, τραπεζοκαθίσματα, καλύμματα, σερβίτσια κ.τ.λ.). Ο εξοπλισμός είτε είναι ιδιόκτητος, είτε αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Στο βιομηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς οι απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο και εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα υψηλές (μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτίρια, αποθήκες, φορτηγά κ.ά.), ενώ προκύπτουν απαιτήσεις σε τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό. Ορισμένες εταιρείες παρέχουν και υπηρεσίες δεξιώσεων, ωστόσο με μικρό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών.  
Το ανταγωνιστικό πλαίσιο έγκειται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική και τη διαφημιστική προβολή.
Η Γευσήνους αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση στον τομέα του contract catering. Η εταιρεία, όντας καθετοποιημένη, απευθύνεται σε κλειστές αγορές και κυρίως εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες, καθώς και βιομηχανικές και άλλες εταιρείες.
Τέλος, το αεροπορικό catering αποτελεί έναν ιδιαίτερο υποκλάδο, με επίσης υψηλά εμπόδια εισόδου λόγω των κεφαλαίων απόκτησης εξοπλισμού για τη μαζική παραγωγή γευμάτων και της εξειδίκευσης που απαιτείται. Ταυτόχρονα, το νομικό πλαίσιο δημιουργεί επιπλέον δυσχέρειες (δεν επιτρέπεται η λειτουργία εταιρειών χωρίς φυσική παρουσία, με κτίρια και αποθήκες, στο εκάστοτε αεροδρόμιο).
Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ως ολιγοπωλιακή. Ηγετική θέση κατέχει η NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ακολουθούμενη από την OLYMPIC CATERING Α.Ε., οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κω, Χανίων και Ρόδου). Τα υπόλοιπα αεροδρόμια εξυπηρετούνται με τρόπο μη οργανωμένο και σταθερό από εμπορικές εταιρείες τοπικού χαρακτήρα.
Η ζήτηση για υπηρεσίες αεροπορικού catering παρουσιάζει εποχικότητα κατά τους θερινούς μήνες του έτους, λόγω της εντονότερης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στα ελληνικά αεροδρόμια, με πολλές εισερχόμενες πτήσεις από το εξωτερικό.

IB.HS Industry Outlook Snapshots

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 18 Γλυφάδα

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top