Εκτύπωση

Στόχος η διαφοροποίηση.

Η Infobank Hellastat ΑΕ είναι το νέο ισχυρό εταιρικό σχήμα που προέκυψε στον τομέα της επιχειρηματικής πληρο- φόρησης στις αρχές του 2014 από την απορρόφηση της Hellastat

Και οι δύο εταιρίες διαθέτουν ιστο- ρία στον τομέα τους, από τη μία η Infobank ευρέως γνωστή με 25ετή πείρα και παρουσία και από την άλλη η Hellastat που με 10 μόλις χρόνια παρουσίας στην αγορά, κατάφερε να γίνει αναγκαία για τις επιχειρήσεις. Του νέου αυτού εταιρικού σχήματος ηγείται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Χρυσόστομος Κάτσης, με 20ετή εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο, από όπου και αποχώρησε ως Διευθυντής Τομέα Corporate banking και Leasing της Ελληνικής Τράπεζας.

Για ολόκληρο το άρθρο κάντε click εδώ.