Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στις ψηφιακές δεξιότητες έχει η Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται στη σχετική βαθμολογία στην 27η θέση, δηλαδή προτελευταία πριν από τη Ρουμανία.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την έκθεση με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI), ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, οι χώρες που έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της Ε.Ε. για την ψηφιακή ενιαία αγορά και τις συνδύασαν με προσαρμοσμένες επενδύσεις πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Πέντε κεφάλαια
Ειδικότερα, η έκθεση σχετικά με τον δείκτη DESI καταγράφει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη ως προς την ψηφιοποίησή τους. Η έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια:

1. Συνδεσιμότητα: Σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα, κινητά ευρυζωνικά δίκτυα και τιμές ευρυζωνικών συνδέσεων.

2. Ανθρώπινο κεφάλαιο: Χρήση του διαδικτύου, βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

3. Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών: Χρήση από τους πολίτες του περιεχομένου, των επικοινωνιών και των επιγραμμικών συναλλαγών.

4. Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας: Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο.

5. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Στο κεφάλαιο της έκθεσης για τη χώρα μας, η Κομισιόν αναφέρει ότι κατατάσσεται στην 27η στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. και πως συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το παρελθόν έτος, η πρόοδος ήταν κατά τι πιο αργή από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών και οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Ωστόσο, η ένταξη πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, μολονότι η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων προχώρησε σε κάποιο βαθμό. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, προειδοποιεί η Επιτροπή.

Βαθμολογία ανά κεφάλαιο
Η βαθμολογία της Ελλάδας ανά κεφάλαιο κυμαίνεται μεταξύ της 22ης και 28ης θέσης. Στη συνδεσιμότητα είναι 28η, στο ανθρώπινο κεφάλαιο 26η, στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 22η, στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας 24η και στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 28η. Για τη συνδεσιμότητα, η έκθεση αναφέρει ότι η μετάβαση στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή στην Ελλάδα απ' ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στα θετικά και όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η κάλυψη 4G αυξήθηκε και σήμερα πλησιάζει τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκείς και προχωρούν με βραδύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, η χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών από τις επιχειρήσεις (37%) είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (34%). Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (21%). Το 2017 το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τιμολόγια (6,5%) αυξήθηκε, ενώ η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) παρέμεινε στάσιμη (5,5%) σε χαμηλό επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (μμε) είναι χαμηλός, αλλά το 60% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.

Όπως τονίζει η έκθεση, η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και της ανάπτυξης που θα πρέπει να ενισχυθεί για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ανθρώπινο κεφάλαιο
Αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά σημειώνεται πρόοδο. Το 2017, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο σε τακτική βάση (67%) ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 81%). Ο αριθμός των ατόμων που διαθέτουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων έχει μείνει στάσιμος στο 46% και η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε. (57%). Η Ελλάδα εξακολουθεί να πάσχει από «διαρροή εγκεφάλων» και η αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η χρήση των ΤΠΕ είναι αναγκαία σε πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας. Το χαμηλό ποσοστό ατόμων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να δράσει ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρει η έκθεση.

Δημόσιες υπηρεσίες
Σε σχέση με τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η έκθεση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο δύσκολους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Η Ελλάδα προοδεύει αλλά οι επιδόσεις της είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. Το ποσοστό των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι χαμηλό (38%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (58%). Από την πλευρά της προσφοράς, όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα σημείωσε κάποια πρόοδο το 2017 με 14/100 προσυμπληρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 5/100 το 2016, αλλά παραμένει πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (53/100) και βρίσκεται στην 27η θέση.

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην ψηφιακή οικονομία είναι η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μεγάλες χώρες δεν βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Γερμανία είναι 14η, η Γαλλία 18η και η Ιταλία 25η!

Νέοι κανόνες
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκαν 28 από τις 30 νομοθετικές προτάσεις που είχε προτείνει η Κομισιόν στο πλαίσιο του σχεδίου Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, κάτι που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων ανά χώρα. Ωστόσο, όπως είπε, είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της οικονομίας των δεδομένων και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να εξοπλίσουν τους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες προσαρμοσμένες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.


Πηγή: Ναυτεμπορική

Του Νίκου Μπέλλου

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top