Εκτύπωση

Την μείωση του ποσοστού ελέγχου του Κωνσταντίνου Δημητριάδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot γνωστοποίησε η εισηγμένη εταιρεία.

Στις 14 Απριλίου ο Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης μείωσε το ποσοστό του στην Intralot από 5,05% σε 4,97%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε σύνολο δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 156.961.721 ο κ. Δημητριάδης ελέγχει συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου: άμεσα 7.800.000 (4,97%) και έμμεσα 7.800.000 (4,97%).


Πηγή: Ναυτεμπορική